Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
6 oktober 2020

Länets bästa innovationer 2020 är utsedda!

  

Stort grattis till Miden Melle Hannah, Multi4 samt Joshua Romil och teamet bakom Smakk som den 6 oktober fick ta emot Sveriges största innovationspris, SKAPA priset!

Prisutdelningen hölls vid en högtidlig ceremoni på Residenset i Jönköping där landshövding Helena Jonsson var prisutdelare av det prestigefyllda innovationspriset.

   

Vinnarna av Skapa priset 2020

   

Vinnaren av SKAPA priset

Årets vinnare heter Miden Melle Hannah och får priset för sin innovation Multi4. Ett nyligen patenterat provtagningsinstrument som ska underlätta och effektivisera provtagningsprocessen och borttagning av urinblåscancer.


Verktyget ska först testas på grisar innan man gör klinisk prövning på patienter. I framtiden kan instrumentet även komma att användas vid diagnostisering av flertalet andra cancersjukdomar.

 

 

Miden vände sig till Almi första gången 2012 och har under åren fått stöd och rådgivning i utvecklingen av innovationen genom Almi och projekten P.U.M.A. och VISAM Arena.

  

Miden Melle Hannah vinnare av Skapa priset 2020 Jönköpings län
Det känns fantastiskt att få det här priset! Dels är det en bekräftelse på att vi gör något bra som kommer att skapa värde och göra skillnad för väldigt många människor. Dels är det en jätteboost med energi som gör att vi orkar fortsätta.
Miden Melle Hannah

   

Juryns motivering
Årets vinnare av SKAPA priset har med stor beslutsamhet och med stort mod tagit fram ett helt nytt diagnosticerings- och behandlingsverktyg för en av vår tids vanligaste cancersjukdomar, urinblåsecancer.

 

Genom ett stort och ambitiöst utvecklingssteg, som resulterat i ett antal patenterade tekniker, kommer radikalt förbättrade metoder och vårdprocesser att minska både antalet insatser och den totala tids- och resursåtgången. Detta bidrar såväl till en kortare, effektivare och patientvänligare behandling som till väsentligt lägre vård- och behandlingskostnader.

  

  

Vinnaren av SKAPA talang - för unga innovatörer

Priset till årets talang gick i år till Joshua Romil som tillsammans med ett team tagit fram den innovativa uppdrags-appen Smakk. Den är ungefär som Tinder – fast för förmedling av enkla tjänster.


Behovet att köpa sig fri från små, enkla arbetsuppgifter i vardagen ökar och det unika med Smakk är att de vänder på perspektivet. Det är uppdragsgivarna som specificerar vad de behöver hjälp med och hur mycket de är villiga att betala. På så sätt blir det inget priskrig mellan uppdragstagare, ingen blir blockerad från att kunna ta jobb och marknaden bestämmer priset.

  

Smakk, vinnare av Skapa talang 2020 Jönköpings län
Priset är en bekräftelse för oss att vi gör någonting rätt och att vi är på god väg. Vi är extremt tacksamma - och nu är det bara att köra på!
Teamet bakom Smakk

  

Juryns motivering
Vinnaren har en övertygande idé om hur en del av dagens problematik kring arbetslöshet och odeklarerade arbeten kan lösas.

 

Med utgångspunkt i att viljan och behovet av att köpa sig fri från små, enkla arbetsuppgifter i vardagen ökar, har skaparna bakom idén designat en lösning som gör det ”lätt att göra rätt” för både arbetstagare och uppdragsgivare i vardagen.

 

På denna digitala plattform finns ett stort fokus kring användarvänlighet, jämlikhet i form av icke-diskriminerande logiker och i säkerhet genom skyddsnät och försäkringar.

  

Går vidare till den nationella tävlingen

Länsvinnarna får 10 000 kronor vardera från Stiftelsen SKAPA samt deltagande i den nationellt prestigefyllda tävlingen.


De nationella vinnarna kommer att tillkännages den 12 november 2020 under SKAPA Innovationsgala som i år blir digital. Vinnarna av SKAPA priset delar på en total prissumma på 500 000 kronor och vinnarna av SKAPA talang delar på en totalsumma på 250 000 kronor. 

 

 

Lycka till framåt önskar vi på Almi!

 

   

  

OM SKAPA PRISET

 

SKAPA priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.


Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

 

 

SKAPA priset delas ut till den eller de personer som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande, kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

 

SKAPA talang för unga innovatörer delas ut till personer som är högst 30 år. Priset lanserades 2011 och bakgrunden är att ungefär 25% av de företag som registreras startas av personer under 30 år. Med priset vill man uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och på så sätt bidra till Sveriges utveckling.


Läs mer på Stiftelsenskapa.se