Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
29 september 2022

Jönköpings läns bästa innovationer 2022 är utsedda!

   

Stort grattis till Jimmy Runbom samt Philip Alm och David Bacelj som den 29 september fick ta emot Sveriges största innovationspris; SKAPA priset och SKAPA talang!

Prisutdelningen hölls vid en högtidlig ceremoni på Residenset i Jönköping där Landshövding Helena Jonsson var prisutdelare av det prestigefyllda innovationspriset.

Pristagarna tillsammans med landshövdingen
Jimmy Runbom, Landshövding Helena Jonsson, Philip Alm och David Baceljs

Vinnaren av SKAPA priset

Jimmy Runbom

Företag: Meglio of Sweden

 

 

Juryns motivering

Uppfinnaren har genom sitt tidigare arbete sett problemet och dess konsekvenser från flera håll. Med stort hjärta och engagemang har han åtagit sig uppgiften att hitta en lösning åt en redan, i många fall, förbisedd målgrupp.


Trots strikta regler och byggnormer löses inte tillgängligheten idag på ett tillfredställande sätt. Vinnarens uppfinning gör just detta, utan att ge avkall på andra byggtekniska krav gällande exempelvis brand, fukt och buller. Uppfinningen gör stor skillnad för den enskilde
individen och ökar livskvalitén och tillgängligheten.

 

Genom en enkel och smart konstruktion som ger en rimlig kostnad, löses ett problem som finns världen över. Därmed har produkten potential att göra skillnad inte bara i Sverige utan även globalt.

   

Vinnaren av Skapa-priset, Jimmy Runbom tar emot priset av Landshövding Helena Jonsson
Jimmy Runbom tar emot Skapa priset av Landshövding Helena Jonsson.
Att ta fram produkten har varit en lång resa och jag har fått stor hjälp på vägen av både Almi, Science Park och Nässjö Näringsliv. Annars vet jag inte om jag stått här idag. Nästa steg blir att ta fram en prototyp. Jag har också en pågående dialog med en världsledande tillverkare av dörrar som visat stort intresse för produkten.
Jimmy Runbom

  

   

Trösklar som inte är tillgänglighetsanpassade skapar stora hinder i samhället. Meglios innovativ produkt råder bot på problemet och ökar tillgängligheten för fler.

 

Den innovativa produkten bidrar till tillgänglighet i våra bostäder och gemensamma utrymmen och löser även byggtekniska frågor, vilket gör den mångfacetterad.

 

Vid utvecklingen av produkten spelade verifieringsmedel från Almi en avgörande roll för att Jimmy skulle kunna komma vidare med sin innovation. I september 2021 registrerades produkten hos Patentverket.

 

 

Läs mer om Meglio här » 

 

  

Vinnaren av SKAPA talang - för unga innovatörer

Philip Alm och David Bacelj 

Företag: Norditech AB

 

 

Juryns motivering

Grundarteamet har, genom sitt gemensamma intresse för ny teknik och ett tydligt kundfokus, sett stor förbättringspotential i en traditionell bransch. Lösningen möjliggör en sömlös, nära realtidsuppdaterad och skalbar användning av ett visionsystem för olika typer av kunder, stora som små.

 

Med produkten, skapas hos kunden en större effektivitet, bättre resursanvändning och höjd servicenivå, samt en tydligare kontroll av varuflöden. Den kan även användas för att förbättra spårbarheten kopplat till olika hållbarhetsaspekter.

 

Produkten är testad och verifierad och man har även fått sin första kund. I en bransch på stark framfart, men som även har stora utmaningar kring hållbarhet och effektivitet, är denna innovation helt rätt i tiden.

   

David Baceljs och Philip Alm tar emot priset Skapa Talang av Landshövding Helena Jonsson.
David Baceljs och Philip Alm tar emot priset Skapa Talang av Landshövding Helena Jonsson.
Det är en ära att få priset och en bekräftelse på vår affärsidé. Både Almi och Science Park har funnits med under resan som varit lärorik. Idén föddes vid ett besök hos ett företag i Gnosjöregionen där behovet fanns. Nästa steg blir att se hur vi kan bygga en organisation kring produkten och gå från start-up till ett etablerat bolag.
Philip Alm

  

     

Norditechs innovation, LabelDetector, är en smart kamera som med hjälp av maskininlärning kan automatisera lagerhantering - som till exempel inventering och bokföring mot affärssystem.

 

Med hjälp av avancerad AI-teknik kan Norditechs kameror hitta etiketter, läsa av och matcha dem mot affärssystem helt automatiskt. Unikt med produkten är att den är enkel att sätta upp och att börja använda.

 

Framåt hoppas bolaget kunna utveckla tekniken för att kunna läsa av handskrivna etiketter på till exempel den lilla e-handlarens hemmalager.

 

Ytterligare en vision på sikt är att kunna använda all den data som kameran samlar in för att optimera arbetsflöden och miljöspåra lagrets produkter. Med hjälp av statistikdrivna verktyg skulle det bland annat vara möjligt att följa produktens hela livscykel och optimera allt från spill till CO2-utsläpp.

 

 

Läs mer om LabelDetector här »

 

 

  

Går vidare till den nationella tävlingen

Länsvinnarna får 5.000 kronor vardera från Stiftelsen SKAPA och deltar i den nationellt prestigefyllda tävlingen.


De nationella vinnarna kommer att tillkännages den 10 november i samband med SKAPA Innovationsmingel på Stockholmsmässan i Stockholm.

 

Vinnaren av det nationella SKAPA priset får 200.000 kronor och SKAPA talang delas upp på tre framtida talanger som får 50.000, 25.000 respektive 12.000 kronor.

 

 

Stort lycka till önskar vi på Almi!

tårta med skapas logga
Jimmy Runbom presenterar sin innovation.
David Baceljs och Philip Alm presenterar sin innovation LabelDetector.

Om Skapa priserna

 

SKAPA priset delas ut till den eller de personer som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande, kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter.

 

SKAPA talang - för unga innovatörer delas ut till personer som är högst 30 år. Priset lanserades 2011 och bakgrunden är att ungefär 25% av de företag som registreras startas av personer under 30 år. Med priset vill man uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och på så sätt bidra till Sveriges utveckling.

 

 

Länsvinnarna får 5.000 kronor vardera från Stiftelsen SKAPA samt deltagande i den nationellt prestigefyllda tävlingen.

 

 

SKAPA priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.


Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

 


Läs mer på Stiftelsenskapa.se