Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
7 januari 2022

Generationsskifte för köpare och säljare

Hos oss på Almi företagspartner Kalmar län har vi under hösten 2021 haft två Strategigrupper igång inom projektet Framgångshubben med syftet att stötta och hjälpa till vid en ägarväxling eller generationsväxling.

Ansvarig för grupperna hos Almi är rådgivare Stina Franzén och jag träffar henne för att höra mer om bakgrunden och syftet med just de här två grupperna.

 

Strategigrupper kring ägarväxling och generationsväxling låter intressant, hur kommer det sig att ni fick den idén?

-Projektet Framgångshubben var egentligen starten, via det projektet upphandlades ett flertal konsulter som skulle användas till strategigrupper och individuell coaching till företagen i Kalmar län. En av de upphandlade konsulterna är Katharina Lindquist, tidigare anställd hos Almi i Kalmar men nu egenföretagare inom just förändringsledning.

 

-Kattis hade under sin tid på Almi sett behovet av det här, valde sedan att starta eget och finns plötsligt tillgänglig för oss och våra bolag. Vi har bollat behoven hos bolagen länge, det är ingen hemlighet att strukturen i Kalmar län är sådan att vi har en hög andel äldre företagare. Vi måste måna om de arbetstillfällen vi har i länet och se till att dessa fina, äldre, bolag får leva kvar.

 

Du har berättat att du redan från början ville ha parallella spår med en grupp för köpare och en grupp för säljare, kan du utveckla den tanken?

-Ja men jag tror att det är viktigt, att kunna prata fritt om de här frågorna bland likar så att säga. Det är många frågor, och känslor, som man märker dyker upp hos alla säljare eller alla köpare och då finns det en trygghet i att kunna prata öppet om det inför de andra i gruppen.

 

-Det är mycket känslor inblandat och det har inte varit helt enkelt för alla att direkt öppna upp sig och prata om detta i grupp men att separera säljarna från köparna har underlättat. Vissa har haft svårare att outa sig, bland annat frågan ”vem är jag utan företaget?” kan vara känslig. 

-Vi vill hjälpa företagen framåt och få dem att förstå att de ska göra detta för både säljare och köpare. Att man ska göra det för att få bestämma hur man vill att ens företag ska leva vidare när man fortfarande har möjligheten att påverka det. En liten knuff framåt för att nu faktiskt ta tag i det här.
Stina Franzén

Hur tar ni er an den frågan i gruppen?

-Det gör vi faktiskt redan dag ett. Då pratar vi om förväntningarna bolagen har på de olika tillfällena och programmets innehåll och då dyker detta ofta upp. Liksom frågorna om vad man som säljare vill göra sen? Vill de vara delaktiga i företaget framåt? Och hur kommer det i så fall påverka bolaget, organisationen, köparen och så vidare. Vi går rakt på de här frågorna direkt.

 

-Och motsvarande i köpare-gruppen givetvis, vill man att mamma eller pappa ska finnas kvar i bolaget och i så fall i vilken roll? Eller köper du ett bolag som inte är inom familjen? Hur förhåller du dig då? Organisatoriskt eller kompetensmässigt?

 

Just det, det är en skillnad där, generationsväxling eller ägarväxling?

-Precis, det finns ju frågor som dyker upp vid en generationsväxling som inte gör det vid ett ägarskifte. Det kanske finns flera syskon exempelvis men bara ett av syskonen tar över familjeföretaget. Vad innebär det? Här har vi både jurist, Anna-Lena, och ekonom, Nicklas, till hjälp som kan förklara och utbilda kring detta.

 

Hur har upplägget för de här grupperna varit?

-Vi har haft tre fysiska träffar, heldagar, och det bygger på att ju mer du ger ju mer får du tillbaka. Mellan deltagarna och oss som leder programmet tillämpas strikt sekretess så att man ska kunna vara öppen i de här komplicerade frågorna.


Redan vid det första tillfället hade vi fyra externa personer inne, företagare som i någon roll gått igenom detta tidigare, och de berättade om sina erfarenheter. Det upplever jag var en gamechanger både för att få igång tankarna och våga prata öppet.

 

-Sen har vi haft köpare-gruppen och sälj-gruppen samma vecka men på olika dagar så att de får med sig de här tankarnar hem att prata om och bearbeta till nästa tillfälle. Det tror jag har varit viktigt, att de ändå befunnit sig i samma fas i programmet.

 

-Mellan dag två och tre erbjuds dessutom individuell coachning och då kan bolagen välja mellan att få den av Kattis som pratar mer om de mjuka värdena, eller av Anna-Lena och Nicklas som pratar juridik och ekonomi och mer praktiska göromål.

Finner de deltagande bolagen stöd i varandra tror du?

-Ja det tror jag verkligen, jag ser att det finns deltagare som knutit kontakter som jag tror att de kommer att ha nytta av lång tid framöver. De kan stötta varandra på många sätt.

 

Så vad får man som deltagande bolag när man går igenom det här programmet?

-Tanken var att presentera ett smörgåsbord med information kring generationsväxling eller ägarväxling och det skulle inte spela så stor roll om man precis börjat fundera i de här banorna eller befinner sig mitt i. Man ska veta vart man ska vända sig och vem man ska ta hjälp av. För hjälp behöver man, detta är inget man reder ut själv.

 

-Vi vill hjälpa företagen framåt och få dem att förstå att de ska göra detta för både säljare och köpare. Att man ska göra det för att få bestämma hur man vill att ens företag ska leva vidare när man fortfarande har möjligheten att påverka det. En liten knuff framåt för att nu faktiskt ta tag i det här.

 

Och när man då väljer att ta tag i det, vilka olika steg eller faser skulle du säga att man som säljare/köpare kommer att gå igenom?

-Vi har identifierat tre olika faser och pratar om strategifasen – hur ser bolaget ut, vilka köpare finns, hur gör vi det här? Det är här man tar reda på all fakta. ”Klär bruden” om man så vill och hittar en köpare.

 

-Sen följer transaktionsfasen – när du har en motpart och börjar förbereda för att faktiskt sälja. Nu görs en företagsbesiktning och man inleder avtalsförhandlingen och driver igenom affären.

 

-Sist kommer integrationsfasen – när ska medarbetare få reda på vad som hänt, är alla förberedda på vad som kan hända då? Det är inte ovanligt att folk väljer att sluta, hur säkrar man nyckelkompetens etc. Vad händer med kulturen i bolaget, vill du bevara den eller förändra den och oavsett vad du vill, hur påverkar det då med en ny ägare?

 

Du pratar mycket om känslor och mjuka värden, behöver jag som deltagare förbereda på mig på detta på något sätt?

- Ja det kan vara klokt, beroende på hur mycket man har funderat i de här banorna innan så kan det vara bra att vara beredd på att det kommer. För dem som inte redan har släppt fram de här känslorna kan det bli mer att ta hand om. Men det är ju inget som försvinner om man sopar det under mattan. Genom att lyfta frågorna och fundera över dem skaffar man sig kontroll. Som säljare ska man känna att man kan få framföra det man vill och hur man vill att företaget ska föras vidare.

 

-Ta kontroll över situationen och vad du faktiskt vill med förtaget framåt. Var den som driver.

 

Det låter ju väldigt klokt och bra det här, kommer det att komma fler sådana här strategigrupper framöver?

- Vi vet att behovet och intresset är jättestort och vi vill få igång en grupp i norra länet under våren. Man får jättegärna anmäla sitt intresse för att delta redan nu till mig på stina.franzen@almi.se

 

Måste man då vara både säljare och köpare som anmäler sig?

-Nej inte alls, du kan vara köpare i den gruppen men inte ha din motpart i säljaregruppen exempelvis, det går alldeles utmärkt!

 

Tack för att du tog dig tid att träffa mig och berätta om det här.

-Det var bara roligt, jag brinner för det här!

Vill du veta mer om Almi Förtagspartner Kalmar län kan du kika på almi.se/kalmar eller ta kontakt med någon av alla våra rådgivare för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till och stötta er i den fas ni befinner er i just nu. Förutom generationsskiften arbetar vi mycket med hållbarhet, digitalisering och att hjälpa företag som vill hitta nya marknader, leverantörer eller kunder ute i världen. Vänta inte, ta kontakt med oss redan idag!