Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
4 maj 2022

Hållbarhet i en orolig värld

Det har gått en tid sedan jag träffade David senast, Almi har hunnit flytta till nya fräscha lokaler i samma område som det nya universitetet i Kalmar och mycket har hänt i vår omvärld.

Med varsin kaffe slår vi oss ner i ett av de nya konferensrummen på Barlastplan 4 och jag konstaterar att vi inte kan undvika att kommentera läget i omvärlden och Rysslands krig i Ukraina.

-Nej så är det ju, den oron som finns i hela vår omvärld nu går inte att undvika. Varken som människa eller som företag, alla påverkas på ett eller annat sätt. Företagen i vår region, de allra, allra flesta i alla fall, kommer inte att känna av så många direkta effekter när vi stänger av Ryssland mot omvärlden. Men indirekt kommer vi alla att påverkas.

-Företagen i vår region kommer också att påverkas och det blir viktigt för oss att arbeta med de här frågorna.

 

På vilket sätt kan ni göra det?

-Det beror helt på företaget och vilket behov som uppstår men vi har många sätt att stötta och hjälpa företag. Vi har också många erfarenheter med oss från pandemin och den krisen, hur vi hjälpte företagen då.

-En kris, hur jävlig den än är, kan föra något positivt med sig. Vi har exempelvis sett hur människor har samlats och visat på medmänsklighet och solidaritet gentemot Ukraina och det ukrainska folket. Vi tvingas också göra omställningar snabbare än vad vi annars skulle ha gjort. När pandemin kom tvingades vi att bli mer digitala och digitaliseringen tog fart på allvar. Nu kanske vi kan se en liknande skjuts för hållbarhetsfrågan.

 

Hur tänker du då?

-Vi måste hitta ett alternativ till att vara så beroende av rysk olja och gas och vi kommer att tvingas driva på utvecklingen av hållbara energikällor, hållbara produkter och hållbart leverne. Kanske kan detta vara krisen som vi i efterhand kan se accelererar hållbarhetsarbetet.

-Vår ökade e-handel och digitalisering under pandemin har också satt fokus på frågan om frakter och leveranser när vi handlar digitalt. Hur levereras våra produkter? Och företag som erbjuder ”fri frakt och fria returer”, för vem är det fritt? Det är definitivt inte hållbart ur miljösynpunkt. Transportindustrin är ett område som definitivt ser över mer hållbara lösningar

En kris, hur jävlig den än är, kan föra något positivt med sig
David Lengström, vd Almi Kalmar

När vi träffades sist pratade vi bland annat om att göra saker schysst, ligger det också i linje med hållbarhetsfrågan?

-Ja men verkligen. Jag tycker att vi kan se att kravställandet i näringslivet ökar. Konsumenter är mer medvetna idag och ställer helt andra krav. Det gör att det blir väldigt centralt för företag att göra saker schysst. Att göra affärer på ett schysst sätt. Dagens konsumenter vill inte bara köpa schyssta produkter eller tjänster, man vill se att det är schysst i alla led, hela kedjan.

 

Det känns som att de allra flesta företag ändå vill göra saker schysst eller?

-Ja det hoppas man ju och de företag vi möter har många gånger de ambitionerna vilket är roligt att se. Men det finns också områden som kanske vill mer men där det inte finns färdiga lösningar än. Ta jordbruket som ett exempel, många lantbruk har egna solceller idag och är självförsörjande vad gäller energi. Men maskinparkerna är fortfarande väldigt beroende av fossila drivmedel, varför finns det inga eltraktorer eller elskördetröskor ännu? Här behöver vi accelerera utvecklingen.

 

Ja varför finns det inte det?

-Det enkla svaret är väl att hittills har det inte behövts. Det har varit möjligt att fortsätta med vanliga traktorer eftersom det har varit tillräckligt lönsamt. Men nu, med så höga priser på energi och drivmedel, så ser kalkylen annorlunda ut

 

Så det är först när priserna blir för höga som vi gör faktiska förändringar?

-Vi har sett flera gånger genom historien att det behövs någonting dramatiskt för att driva fram beteendeförändringar. I exemplet med lantbruken så saknas nog de hållbara alternativen fortfarande men kanske kan den här situationen göra att vi driver på utvecklingen?

 

Det låter ju inte så schysst av oss människor?

-Nej verkligen inte men om man ser till hur det ser ut och hur lång tid omställningen faktiskt tar, trots att forskning och expertis har visat oss svaren och försett oss med fakta under lång tid, så är det nog trots allt så det är.

 

Ok, men om jag då är ett företag som känner att jag vill göra mer och bättre, schysstare. Hur går jag till väga?

-Du kan börja med att kontakta oss på Almi. Vi har en mängd produkter och tjänster för detta, bland annat vår framtidsdialog och hållbarhetsworkshop där vi ser över ett företags nuläge, vad man redan gör, vad man kan göra mer och bättre och utvecklingsområden. Företaget får sedan en konkret handlingsplan med sig hem att arbeta vidare med. Det är ett bra första steg att ta.

 

Det låter ju som en bra start, hur får jag tillgång till den som företagare?

-Det är bara att ringa eller maila till oss på Almi så hjälper vi dig! info.kalmar@almi.se eller via vår växel 0771-55 85 00. Har man redan en kontakt med oss går det jättebra att vända sig till sin rådgivare direkt.

 

Jag tackar för kaffet och vårt möte börjar närma sig sitt slut. Vi konstaterar att det enda man med säkerhet vet är att vi inte vet vad som kommer att ske i framtiden men att om vi får hoppas något så är det att kriget i Ukraina får ett snabbt slut och att världen får uppleva en tid av lugn därefter.