Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
23 september 2020

Bedrägligt lugn eller startgrop för industrin?

KRÖNIKA 

”Nej vi kan inte lägga någon order än, det är för osäkert”, var en vanlig fras under våren innan semestern. Hur länge till kommer vi att få höra det? När ska vi våga satsa igen? Många hade i stort sett innan covid-19 fattat beslut om investering eller lagt order, men har nu satt det på vänt. I de värdekedjor som finns, innebär det att det lilla eller medelstora företaget i sin tur inte fått sin order, och vågar därmed inte ta egna investeringsbeslut. Katten på råttan och råttan på repet, är ett ordspråk som väl beskriver det som nu händer i vissa branscher och företag. Vi ser positiva tecken efter sommaren, till exempel ökar siffrorna för inköpsindex inom industrin och tjänstesektorn för andra månaden i rad.

Jag vill hävda att en del agerande är gruppsykologi. Vi behöver ha framtidstro och våga fatta beslut, vi måste våga satsa, vi kan inte låta oss blir handlingsförlamade av covid-19. Det är en pandemi, som enligt WHO, kommer finnas i vårt samhälle i kanske två år till. Det är det nya normala. Vi kan inte pausa fram till dess. Antalet arbetade timmar för personer mellan 16-64 år har sjunkit från 24 timmar i veckan till 21 timmar på några månader. Det är mycket oroande. Vår välfärd kommer naggas rejält i kanten om vi inte jobbar och betalar skatt.

 

En del företag är i full omställning för att anpassa sig till det nya normala. De vill nå, sälja och leverera till kunderna digitalt och har kanske till och med omvärderat vilka kundgrupper man vänder sig till. De analyserar sina kassaflöden och försöker få grepp om vad de tjänar eller inte tjänar pengar på eller vilken kompetens man behöver för att vara konkurrenskraftig.

 

Mitt råd är att ta professionell hjälp, oavsett om det handlar om att få till en optimal organisation, sätta upp digital marknadsföring och e-handel eller förändra din affärsmodell. Ägarledda företag har i bästa fall en ekonomichef att bolla med och i sämsta fall helt ensam. Som läget är nu behövs extern kompetens mer än någonsin. Vi har varit med om en exceptionell kris och ska du ta dig ur den på ett smart och effektivt sätt, behöver du flera kloka huvuden att resonera med.

 

Vi möter varje dag personer som har olika idéer. Det kan vara i ett befintligt bolag eller en helt ny innovation som behöver testas och bli ett nytt företag. Vi ser idéer inom folkhälsa och vård, olika digitala lösningar inom bland annat handel, energieffektivisering med mycket mera. Vi stödjer dessa innovatörer och intraprenörer med rådgivning och i vissa fall med olika typer av finansieringslösningar, för att testa om det finns marknad för kommersialisering. Det kan vara avgörande för om man vågar gå vidare eller inte.

 

I vintras fick en av våra kunder Boxfilm studios stöd av Almi, för att testa en prototyp för att till exempel kunna streama en begravning. Många har under rådande pandemi inte kunnat delta på en begravning fysiskt. Det var entrén för att de skulle våga satsa på sin idé. Att det sedan blev en framgång kan ni säkert räkna ut. Nu har de fortsatt utvecklat detta till att även direktsända bröllop och gudstjänster. Att erbjuda både digitalt och fysiskt fortsättningsvis oavsett om det är jobb eller nöje, blir ett positivt resultat att ta med sig in i framtiden.

 

Håll distans, tvätta händerna och våga satsa vidare om vi ska ta oss ur startgroparna och komma i mål.

 

Billy Bergåker, vd, Almi Företagspartner i Mälardalen