Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
12 mars 2020

När världen stannar till för en stund…

KRÖNIKA
Jag tyckte tv-skärmen nästan darrade till lite när reportern berättade att Trump stänger för resor till och från Europa från och med fredag vid midnatt. Från att länder tillsammans med WHO gör vad de kan för att bekämpa smitta så lägger dessutom Trump på ett raster av handelspolitik över pandemin. 

Vi har nog alla mer eller mindre blivit chockerade och kanske lite handlingsförlamade över vad som händer just nu. Alla agerar vi på olika sätt. Vi hamstrar basvaror, avstår kanske träning, bokar av resan och hotellvistelsen, bokar av frisörbesöket eller skönhetsbehandlingen… Kort sagt – vi avstår från en massa saker, vi minskar konsumtionen. Detta kommer ganska direkt slå mot allt från besöksnäring till transporter.

 

För dig som äger eller driver ett företag så kan det kanske till och med vara svårt att sortera tankarna. Vad KAN jag göra, vad FÅR jag göra, vad BÖR jag göra för att mitt företag på sikt ska överleva krisen? Det är nu som du är i extra behov av dina externa rådgivare oavsett om du tagit in extern styrelsekompetens, bollar med din bank eller någon annan företagsrådgivare. Har du ingen extern rådgivare i dagsläget finns Almi Företagspartner som ett alternativ.

 

Almi har ett viktigt samhällsuppdrag när kris uppstår riktat till små- och medelstora bolag. Det allra bästa resultatet uppnår vi när vi gör det tillsammans med privata aktörer och där har vi resurser att just nu bidra med extra lån och intensifiera rådgivningen.

Här är våra tre viktigaste råd till dig som är företagare just nu

  • Sitt inte och vänta utan gör en handlingsplan för att styra om din verksamhet utifrån den nu rådande situationen, jobba med ett par olika scenarier. Vänd dig till Almi för råd.
  • Ta hjälp av din styrelse.
  • Ha dialog med din bank och revisor.

Ta hellre en kontakt för mycket än för lite! Oss på Almi Mälardalen når du som vanligt via telefon och mail i både Västmanland och Örebro län

Billy Bergåker, vd, Almi Mälardalen