Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
30 september 2022

KRÖNIKA

Tuffa tider väntar – rusta ditt företag för förändring

 

Det är osäkra tider. Följdverkningarna av den världsomspännande pandemin lever fortfarande och ett krig i Europa har ställt mycket på sin spets. Det är också svårt att missa tidningarnas rubriker och nyhetssändningarna med budskap om sämre tider – det talas om djup lågkonjunktur, recession, ja ingen kan förutspå hur den kommande tiden kommer att se ut, varken i ett nära perspektiv eller ett längre. Vi har alla märkt av höga bränslepriser, elpriser och en allt dyrare matkasse för hushållen. Nyligen kom dessutom Riksbankens besked om en kraftig räntehöjning, den högsta på trettio år – en höjning som ses som nödvändig för att stoppa den skenande inflationen. Detta kommer naturligtvis att påverka ekonomin för oss alla, både privat och som företag. Bolånen blir dyrare, bostadsmarknaden påverkas och fastighetsbolagen går mot tuffare tider. Riksbanken har också aviserat för ytterligare räntehöjningar och elprisernas utveckling är oviss – stora faktorer som fortsätter att påverka oss. Dessutom har Sverige nyligen gått till val och förändringar kommer även att ske i den politiska agendan.
 

Hur kommer allt detta att påverka Sveriges företag? Det är ett svar varken jag eller någon annan kan ge med direkt säkerhet, men ATT våra företag kommer att påverkas på olika sätt, det kan vi med säkerhet säga. I min roll som kreditchef på Almi Mälardalen träffar jag och mina kollegor många av regionens företag och får löpande en aktuell bild utifrån omvärldens förändringar. Därför kommer här mina tankar i en slags omvärldsspaning för hur du som företagare kan tänka kring det som sker. Mitt viktigaste råd i detta är att agera, inte bara ha omvärldens skiftningar som tankar. Jag vet att många företagare har fått möjlighet att återhämta sig efter pandemin, men det är viktigt att nu försöka att ”hålla ångan uppe”. Fortsätt att blicka framåt och se möjligheterna i din affär i den tid vi nu lever i. Det gäller här att ha perspektiv på det som sker i omvärlden och kartlägga den egna verksamhetens utmaningar och möjligheter i ett nuläge. Det här är inte helt lätt alla gånger, när det dagliga arbetet snurrar på. Men det är min absoluta uppmaning, att se till att vidga vyerna och ta hjälp att se företaget från ett ”utifrånperspektiv” för att verkligen vara så bra rustad som möjligt för osäkrare tider. Ta hjälp att kartlägga var dina möjligheter finns men också utmaningar, risker och svagheter. Hur ser din leverantörskedja ut? Hur ser kundstrukturen ut? Det finns många relevanta frågeställningar i det här läget. Här är mitt råd att du vänder dig till ditt nätverk för att höja blicken. Det kan vara din styrelse, din bank, revisor och andra rådgivare. Hos oss på Almi är omvärldsläget aktuellt i många avseenden och våra rådgivare med sina olika kompetenser hjälper företag att proaktivt stärka bolagen utifrån omvärldens förutsättningar. Att löpande jobba med dina siffror och ha bra koll på intäkter, kostnader, likviditet med mera, kan vara en viktig del för att fortsätta ha en väl fungerande verksamhet genom den förutspådda lågkonjunkturen. Ibland kan det vara läge att göra vissa justeringar som i längden gör stor skillnad. Det här är saker som mina kollegor på Almi är experter på. Att vara förutseende och proaktiv när det handlar om företagets siffror är A och O för att ha kraft att ställa om när omvärlden rör på sig.

 

Många av regionens företag har de senaste åren visat på stor flexibilitet, mod och omställningsförmåga. Och nu kan det vara dags att ta fram styrkan igen. Stoppa inte huvudet i sanden, agera och ta hjälp av ditt nätverk och rådgivare runt ditt företag! Och glöm inte att också försöka vara öppen för de nya möjligheter som skapas i en lågkonjunktur likt erfarenheterna från pandemin då många företag skruvade på sina affärsmodeller och hittade en väg framåt. Tappa inte tron på framtiden!


Johanna Landin
Kreditchef och kontorschef, Almi Mälardalen

Johanna Landin, Kredit- och kontorschef, Almi Mälardalen
Glöm inte att också försöka vara öppen för de nya möjligheter som skapas i en lågkonjunktur likt erfarenheterna från pandemin då många företag skruvade på sina affärsmodeller och hittade en väg framåt.
Johanna Landin, Kredit- och kontorschef, Almi Mälardalen