Anna Rosengren

vd Almi GävleDala

Kan du berätta mer om din roll och din vardag?

Jag är vd för ett av Almis dotterbolag, Almi GävleDala med verksamhet i Gävleborg och Dalarna, med en yta som motsvarar nästan två Belgien där vi har fyra kontor för att ligga nära marknaden. I rollen som vd arbetar jag för att både skapa kraft och goda förutsättningar i organisationen för att vi ska kunna leva upp till vårt uppdrag och vår vision. Som en del i en koncern är det viktigt att vara framåtlutad och lyhörd för vad förväntas av oss som dotterbolag. Vi har, utöver moderbolaget, två regionala ägare i Region Gävleborg och Region Dalarna som har sina egna önskemål på oss. Den balansen och dialogen uppskattar jag i mitt dagliga arbete. Regional utveckling blir en nationell angelägenhet om vi driver frågorna rätt. 

Vad har du för erfarenheter med dig in i jobbet, från tiden innan Almi?

Jag har haft lyckan att arbeta i många företag som sträcker sig över Sverige, Europa och världen. Min erfarenhet är att det är tillsammans med personer som tänkt och gjort annorlunda än jag som vi har nått längst och utvecklats bäst. Jag har också en lång bakgrund inom idrotten och den har lärt mig att alla blir bra på det man övar på. Det gäller att öva på de saker man vill utveckla och undvika upprepade misstag. Några av de saker som jag ser att vi behöver träna mer på i näringslivet är jämställdhet och mångfald eftersom det sär förutsättningar för att vi ska nå bättre resultat och utvecklas mer. 

Vad tycker du är mest utmanande och utvecklande i din roll?

Min drivkraft som ledare är att tillsammans med andra nå framgång och uppsatta mål. Det gör vi genom att arbeta i ett team, och spela varandra bra. I mitt team finns kompetenta och erfarna personer som vill använda sin kunskap för att bidra till ett välmående näringsliv, ett företag i taget. De skriver alltså under på det samhällsuppdrag som Almi har. Det är både utmanande och utvecklande att ha ett uppdrag där många parametrar som påverkar hur arbetet utformas, och andra parametrar måste pareras för att skapa tydlighet i arbetet. Det skapar dynamik i uppdraget som vd. När kraften finns i organisationen, när vi alla går i samma riktning, det skapar förutsättningar för att göra skillnad på riktigt.

Varför trivs du på Almi?

Almis tydliga samhällsuppdrag där vi ska bidra till ett mer hållbart näringsliv innebär att vi arbetar på ett konkret sätt tillsammans med företagen att skapa förutsättningar för dem att både bli mer konkurrenskraftiga, utvecklas och växa. Det är ett nationellt uppdrag som möjliggör både regional och lokal utveckling eftersom näringslivet är det som är grunden till samhällets utveckling. Att ha det uppdraget och att ha ett team som varje dag arbetar konkret för att skapa möjligheter för företagen att ta nästa steg och lyckas i sin nästa satsning är en häftig känsla.