Zackarias Jonsson

Chef låneadministration Almi

Zackarias Jonsson

Kan du berätta mer om din roll och din vardag?

Jag är chef över Almis låneadministration och det har jag varit i snart fyra år. Låneadministrationens huvudsakliga uppgift är att granska och administrera samtliga lånebeslut som tas av våra rådgivare runtom i landet. Min roll har förändrats lite sen jag tillträde, initialt var det en mer operativ roll med ärendehantering men idag går det åt mer tid till att delta i olika projekt inom effektiviseringar för våra arbetsprocesser. 

Vi är en grupp på tio personer och jag vill lägga så mycket tid som möjligt på att finnas nära och samverka med gruppen då det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten. 

Vad har du för erfarenheter med dig in i jobbet, från tiden innan Almi?

Jag har hunnit testa på lite olika serviceyrken i olika miljöer och genom det främst lärt mig att vara anpassningsbar utifrån olika situationer. Jag har även studerat ekonomi på universitetet, utöver de ekonomiska kunskaperna tar jag med mig förmågan att på relativt kort tid ta till mig och förstå stora mängder information.

 Jag har varit på Almi i sju år, tiden på Almi innan jag fick den rollen jag har nu formade och gav mig självförtroendet att våga anta nya utmaningar. Främst för att jag kände att mina chefer gav mig möjligheten och förtroendet för det. Utan den tiden och chefer som trott på mig, hade jag inte haft den rollen jag har idag.

Vad tycker du är mest utmanande och utvecklande i din roll?

Det kan vara utmanande att inse att vissa saker behöver ta tid och kräver en långsiktig plan. När man dock ser den personliga utveckling bland medarbetarna och resultaten av de förbättring och effektiviseringar som gjorts av arbetsprocesser är det värt den investerade tiden.

Varför trivs du på Almi?

Jag trivs på Almi för att vi har ett uppdrag som är viktigt hur än ekonomin i samhället ser ut. Det är roligt att få vara med och bidra till att Almi gör skillnad i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur. Eftersom Almi verkar inom hela Sverige får man dessutom ta del av många olika erfarenheter både från personal inom Almi och från Almis kunder.

Man erbjuds bra möjlighet till personlig utveckling och man kan om man vill alltid ställas inför nya utmaningar. Jag upplever också att man har en kort väg till ansvariga positioner och personer. Almi är tack vare det ett relativt stort företag som ändå känns litet.