Sofi Gummeson, Jesper Nilsson, Felix Mossberg och Marcus Wilhelmsson

Almi Invest backar LanteRNA

Pressmeddelande

Publicerat:

30 maj 2024, 05:30

Pressmeddelande

Almi Invest investerar i LanteRNA (Stealth Labels Biotech AB). Bolaget är baserat på ledande forskning för att synliggöra RNA. Genom att nyttja bolagets fluorescerande – ”självlysande” - basanaloger i RNA kan forskare i akademi och läkemedelsindustri studera till exempel mRNAs upptag i enskilda celler och även dess förmåga att i cellen bilda protein. Vilket kan leda till bättre, effektivare och säkrare processer för vaccin- och läkemedelsutveckling.

- Denna framgångsrika investeringsrunda är en viktig milstolpe för oss på LanteRNA. Nu kan vi sätta full fart och skapa kraftfulla och användarvänliga verktyg för forskare att ta fram nya generationer läkemedel mot hittills obotliga sjukdomar, säger Felix Mossberg, VD.

- Vår investering i LanteRNA är ett självklart komplement till vår nuvarande Life Science portfölj med fokus på medicinteknik, healthtech och vetenskapliga tekniker och metoder. LanteRNA, med sin unika teknologi och kompetens, åstadkommer en signifikant förbättrad möjlighet att studera mRNA och dess förmåga att bilda viktiga proteiner, säger Ulrika Ågren, Investment Manager på Almi Invest.

Med den nya finansieringen ser LanteRNA fram emot att vidareutveckla sin innovativa fluorescensplattform inom RNA-terapiområdet och dess angränsande forskningsområden mot ytterligare applikationer och betalda samarbeten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Ågren, Investment Manager, Almi Invest, ulrika.agren@almiinvest.se