Cirkulär återvinning av lösningsmedel

Publicerat:

28 feb. 2024, 03:52

Nyhet

CirChem återvinner lösningsmedel vilket minskar industrins klimatavtryck och ger ekonomiska besparingar. Med hjälp av grön finansiering från Almi har bolaget kunnat öka sin produktion.

CirChem är den enda anläggningen i Norden som renar och återvinner lösningsmedel. Inom industrin används lösningsmedel för att bland annat rengöra utrustning och därefter går det till förbränning.

– Anledningen till att CirChem startades var för att det är så onödigt att bränna upp något som går att använda om och om igen. Med cirkulär återvinning kan vi minska behovet av nyproducerat lösningsmedel med upp till 80-90%, säger Petra Sas, vd på CirChem.

Nyproducerat lösningsmedel tillverkas av både fossila bränslen och grödor som sockerrör och majs, vilket medför skövling av skog och långa transporter.

– Genom att återvinna lösningsmedel minskar industrin sitt behov av nyproducerade råvaror som orsakar onödiga utsläpp, säger Petra Sas

Almi Invest bidrar sedan tidigare med riskkapital och under sommaren 2023 fick CirChem ett grönt lån från Almi för att kunna öka produktionskapaciteten.

– Det har betytt mycket för oss då lånet har hjälpt oss att utveckla bolaget. Almi har visat att de tror på vår hållbara modell att möjliggöra industrins klimatomställning, säger Petra Sas.