Stärk affären med rätt satsning på hållbarhet

Almis hållbarhetsdialog gör dig redo att välja rätt insatser för att hitta nya affärsmöjligheter, minska risker och samtidigt skapa samhällsnytta. Resultatet blir en affärsdrivande hållbarhetsstrategi för just ditt företag.

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Företag som integrerar hållbarhet i sin affär är mer lönsamt än ett företag som inte gör det. Här ser du tre argument för att investera i hållbarhet.

1. Ekonomisk fördel

Genom att arbeta med hållbarhetsområden som betyder mest för affären kan du minska kostnader och minimera risker.

2. Konkurrensfördel

Ett effektivt hållbarhetsarbete kan ge dig en konkurrensfördel och vara anledningen till att det är just ditt företag kunderna väljer att köpa från.

3. Starkare varumärke

Ett seriöst hållbarhetsarbete bidrar till att kunder och leverantörer upplever ett mervärde. Ditt företag blir helt enkelt "hållbättre" än konkurrenterna.

Företagets hållbarhetsarbete handlar om att hitta de frågor som är viktiga för dina kunder och relevanta för din affär, och att välja de områden som skapar störst affärsmässig, social och miljömässig hållbarhet.

Almi kan hjälpa dig att komma igång och utveckla ditt hållbarhetsarbete.

STEG 1: Hållbarhetsdialog – grund

Hållbarhetsdialogen är ett inspirerande möte på 1 - 2 timmar tillsammans med en erfaren rådgivare från Almi. Under dialogen påbörjar ni arbetet med att identifiera viktiga hållbarhetsområden för just ditt företag och går igenom hur ett systematiskt hållbarhetsarbete kan skapa nya affärsvärden.

STEG 2: Hållbarhetsdialog - fördjupad

Nästa steg är en fördjupning på 2 - 3 timmar där du får identifiera företagets strategiska fokusområden för hållbarhet samt hur dessa val påverkar affären.

Resultat: En hållbarhetsstrategi för ditt företag

Resultatet av de båda arbetsmötena är en affärsdrivande hållbarhetsstrategi för just ditt företag.

Du får också bland annat:

• Ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan
• Koppling till relevanta hållbarhetsmål i Agenda 2030
• Underlag för marknadsföring och varumärkesutveckling

Hållbarhetsdialogen är kostnadsfri

Erbjudandet är kostnadsfritt för små och medelstora företag.

Ansvariga rådgivare

Göteborg
Hanna Wessman
Jaspreet Gill
Lisa Corneliusson
Markus Tornberg
David Lundgren

Fyrbodal
Sofia Norberg
Jennie Bergius Eriksson

Sjuhärad
Robin Erdås

Skaraborg
Fredrik Tidholm
Johan Svensson

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna kopplade till hur Almi kan hjälpa dig med hållbar utveckling.

Varför måste hållbarhet vara en del av min affär för att få hjälp från Almi?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Almi AB ägs av staten genom finansdepartementet som genom ägaranvisning ger riktlinjer för bolagets inriktning med mera. Här kan du ta del av senaste ägaranvisningen. 

Varför måste jag göra en hållbarhetsdialog?

Hållbarhet är viktigt för alla företag som vill vara relevanta och finnas kvar i framtiden då kunder, företag och planeten ställer högre krav på företagen. Det gäller oavsett målgrupp eller om du erbjuder produkt eller tjänster. 

Att det går bra för dig och ditt företag och att ni finns kvar i framtiden är viktigt för Sverige. Vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag. Därför får du alltid en hållbarhetsdialog på köpet när du träffar oss, och på så vis kan du rusta dig för framtiden.  

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad kostar en hållbarhetsdialog?

En hållbarhetsdialog är kostnadsfri. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Vad får jag efter en hållbarhetsdialog?

Efter en hållbarhetsdialog kan din fortsatta resa tillsammans med Almi kan se lite olika ut beroende på vad du och din rådgivare kommit fram till.

Men du kommer alltid att få med dig: 

 • En relevansanalys
  Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Via relevansanalysen har du och din rådgivare identifierat vilka områden som är relevanta för just ditt företag att jobba med och fokusera på.   
 • Dubbel västentlighetsanalys
  Dubbel väsentlighetsanalys tar hänsyn till både den påverkan som företaget har på människa och miljö och den påverkan hållbarhetsfrågor kan ha på företagets finansiella ställning.
 • Prestationsanalys
  I prestationsanalysen får du gapet mellan förväntningar och faktiska/uppnådda resultat eller faktiska och möjliga resultat i din verksamhet. Analysen kan vara ett användbart verktyg för att svara på frågor som: Var är vi? Var vill vi vara? Och hur tar vi oss dit.
 • Genomlysning av företagets risker och möjligheteter
  Tillsammans med din rådgivare har ni identifierat nya affärsmöjligheter genom att få in hållbarhet i ditt företagande. Ni har även identifierat vilka risker som finns om du inte börjar med ditt hållbarhetsarbete.
 • En handlingsplan
  Efter en hållbarhetsdialog möte har du en övergripande handlingsplan vad som är nästa steg för ditt företag – oavsett om det är tillsammans med Almi, med en annan samarbetspartner eller på egen hand. 

Läs mer om vår hållbarhetstjänst här.

Du hittar fler frågor och svar här

Jag vill anmäla mitt intresse för Hållbarhetsdialogen

Tack för att du anmält ditt intresse!
Vi kontaktar dig inom kort!

/Almi Väst