Christina Gehrke vd Almi Väst

Öka jämställdheten i västsvenska styrelserum för ett mer hållbart företagande

Publicerat:

08 mars 2024, 09:09

Nyhet

Årets styrelsekartläggning från Almi visar att Västra Götalandsregionen fortfarande ligger under riksgenomsnittet gällande jämställdheten i företagsstyrelserna. Riksgenomsnittet i sig är lågt och jämställdheten verkar ha stagnerat generellt sätt i styrelserummen.

- Vi har långt kvar tills vi når mer jämställdhet i styrelserummen i hela Sverige inte minst här i Västra Götaland där vi ligger strax under riksgenomsnittet. Detta trots att forskning och de erfarenheter vi har i Almi att jämställda styrelser skapar ett långsiktigt hållbart företagande, säger Christina Gehrke, vd på Almi Väst.

Aktivt jämställt styrelsearbete ger positiva resultat
De företag som jobbar aktivt med styrelsearbete och också väljer in externa ledamöter har i undersökningar Almi gjort i samband med tidigare styrelsekartläggningar 2017* och 2019* sett positiva resultat och ifrågasatt varför de dröjt så länge med att aktivera sin styrelse.

I analysen av könsfördelning i styrelsesammansättning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, gjort av bolagen har hon lagt till ekonomiska mätetal som visar tydligt att jämställda styrelser ger bäst resultat både sett till omsättning och vinst.

Det är lönsamt att tänka jämställt
För likaväl som forskningen visar att det är lönsamt att tänka jämställt visar den också att vi har lättare för att samarbeta med de som är lika oss själva. Det krävs med andra ord en struktur och kultur i en styrelse så att den är redo ta vara på de fördelar det innebär att vara olika.

- Ska vi skapa ett jämställt samhälle på alla nivåer måste vi mötas och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett inkluderande ledarskap är en förutsättning så att fler kvinnor får möjlighet att ingå i ledningsgrupper och styrelser. En diversifierad styrelse är en god grund för ett framgångsrikt bolag, säger Christina Gehrke.

Nyckeltal för Västra Götalandsregionen
(föregående år) [riksgenomsnitt i år]

Andel företag med kvinna som vd:
14 % (14 %) [15%]

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot:
40 % (39 %) [41 %]

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande:
14 % (14 %) [15 %]

Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är:
15 % (14 %) [16 %]

 

Här finns rapporten i sin helhet: www.almi.se/styrelsekartlaggning

 

Fakta om Styrelsekartläggningen 2024
Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

För mer information:
Christina Gehrke, vd Almi Väst
0722-21 48 84
christina.gehrke@almi.se

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
0708-14 92 77
anna.lundberg@almi.se