Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Från idé till verklighet
- så går du från ord till handling

Från affärsidé till lönsamt företag

Visste du att nästan 35% av alla nystartade företag går i konkurs inom 3 år? Det låter kanske inte så upplyftande, men det finns många saker du kan göra för att undvika att ditt företag går samma öde till mötes. Det gäller även när du ska utveckla något nytt. Hemligheten? Primärt handlar det om att förstå dina kunders behov och ha en affärsmodell som är lönsam.

Det är mycket att tänka på när du har startat ett nytt företag eller ska utveckla något nytt – en tjänst, en produkt, en organisation, en affärsmodell. Vi hjälper dig att lyfta blicken, sätta mål och komma i gång med arbetet. Vi tittar även på ditt finansieringsbehov och vilka olika lösningar som kan vara relevanta för dig och ditt företag.

Jag har startat nytt företag

I början av ditt företagande har vi extra fokus på strategiska frågor och tillsammans tittar vi på dina mål, din affärsmodell, din produkt/tjänst och hur du prissätter.


Vi hjälper dig bland annat att:

 

  • Identifiera vilket kundbehov din idé löser
  • Hur du ska nå dina kunder
  • Identifiera vilka mål du har och om det finns något kritiskt hinder för att nå dessa
  • Kartlägga dina konkurrenter och bransch – var finns de, hur fungerar branschen, var växer din marknad
  • Se över företagets finansieringsbehov och hitta relevanta lösningar för företaget

Jag har en ny idé som jag vill utveckla

Har du en innovativ idé? Det vill säga en ny produkt, tjänst, affärsmodell eller något annat? Oavsett om du vill starta ett nytt företag kring din idé eller om du har ett befintligt företag behöver du på djupet förstå dina kunders behov och den bransch du verkar i för att säkerställa att din idé håller.


Vi hjälper dig bland annat att:

 

  • Identifiera vilket kundbehov din idé löser
  • Kartlägga dina konkurrenter och bransch – var finns de, hur fungerar branschen, var växer din marknad
  • Identifiera dina immateriella tillgångar
  • Se över företagets finansieringsbehov och hitta relevanta lösningar för företaget

Vi ställer frågorna, tillsammans hittar vi svaren. Vi utgår alltid från ditt företags behov – oavsett om du har kommit långt i ditt företagande eller befinner dig i starten hjälper vi dig att gå från ord till handling i ditt företagande.

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Har du ett registrerat bolag?