Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Hur organiseras hållbarhetsarbetet bäst?

Hållbarhetsarbete kan kännas som en extra tyngd för många företagare. Hur ska du hinna med allt? Jo, med rätt organisering funkar det – se hur!

Många företagare har redan mer än fullt på sina agendor. Så ska ännu en viktig uppgift utföras – företagets hållbarhetsarbete.

För att inte gå under – varken du eller vår planet – krävs en smart struktur:

Tillsätt en engagerad ledare

Du behöver en medarbetare som driver och ansvarar för din verksamhets hållbarhetsprocess. Kanske finns redan personen internt? Leta annars externt. Och som ensam i bolaget kan du behöva stöttning utifrån.

 

Kontakta gärna Almi för rådgivning. 

Definiera de mest relevanta frågorna

För att ditt arbete ska organiseras bäst bör du tidigt definiera och formulera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för ditt företag och era intressenter.

 

Läs mer här vilka frågor du kan utgå från

Sätt samman ditt företags strategi

Genom en process i sex steg kan du smidigt använda dig av målen i Agenda 2030 och organisera arbetet framåt på bästa sätt.

 

Framtidstips direkt till din inkorg!

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Vill du veta mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet – spana in Almis Framtidsgenerator!

efs-logga.jpgFramtidsgeneratorn är en del av "Hållbara Intraprenörer", ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden, som ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag.