Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
15 februari 2019

Ny omgång av UCLA Global Access Program

Ett stort kliv mot en framtida USA-marknad

I UCLA Global Access Program jobbar svenska företag tätt tillsammans med MBA-studenter i USA, som även har mångårig arbetslivserfarenhet. De svenska företagens mål är att ta sig in på den amerikanska marknaden.

Om Global Access Program (GAP):

 

  • Varje företag tilldelas 5-6 MBA studenter som får i uppdrag att genomföra en marknadsundersökning och tar fram en strategisk affärsplan med rekommendationer för nästa steg
  • Teamet med MBA studenter kommer investera 2000+ timmar under 6 månader då de genomför över 100 intervjuer med urval av kunder, branschexperter, distributörer, återförsäljare.  

 

MBA-studenterna har en gedigen och mångfacetterad utbildning inom olika områden och kartlägger i ett nära samarbete med företagen marknaden. De flesta studenter har förutom mångårig arbetslivserfarenhet även en bachelor- eller masterutbildning i grunden. Deras uttalade gemensamma mål är att hjälpa varje svenskt bolag att få ett starkt underlag för att hitta nya tillväxtmöjligheter.

 

Viktiga datum:

  • Formell ansökan måste vara inne senast 8:e mars. Ansökan sker via www.gap.ucla.edu. Intresse meddelas till Almi-rådgivare när man bestämmer att man ska söka, så kan intervjutid bokas in även innan ansökan formellt skickats in. Almi rekommenderar företag till GAP samt för att få ta del av 50% subvention av programavgiften via Vinnova (förutsatt att Almi känner att det är ett lämpligt bolag för programmet och bolaget uppfyller de villkor som ställts för att få ta del av subventionen, se nedan).

 

  • Intervjuer sker 12-15:e mars med GAP programchef Dr. Fredrik Leuhusen
    Det kommer att finnas intervjutillfällen i flera svenska städer, var beror på varifrån intresserade företag finns.

 

Vilka företag rekommenderar vi GAP till:

Vi rekommenderar GAP till företag som vill växa i USA inom 1-3 år och som är fler än 10 anställda med en etablerad lönsam affärsmodell. Det ska finnas en beredskap och intresse att direkt efter GAP ta vid ex. med egna besök till kunder och potentiella partners – givet att marknaden utifrån arbetet anses attraktiv. Som företag ska man också ha en insikt om att GAP:s marknadsundersökning kommer ge rekommendationer om potentialen och konkurrensen och att det inte är säkert att rekommendationen är att gå vidare med det erbjudande som man tänkt sig. Det kan däremot vara en viktig lärdom för att ev. kunna justera sitt erbjudande för att bli mer attraktivt för kunder inför ev. framtida satsning eller ge insikt om att man bör fokusera resurser på andra ställen än USA. Ambitionen från deltagande företag bör däremot vara att man tror sig ha ett erbjudande som passar för den amerikanska marknaden och att man vill få insikter om marknadspotential, viktiga aktörer m.m. inför en framtida satsning.

 

Vi har tillsammans med GAP och Vinnova satt upp ett antal kriterier för vilka företag som har möjlighet att ansöka om subvention via Vinnova. Dessa specificeras nedan. Även bolag som faller utanför dessa (ex. för stora) har möjlighet att söka, men då utan subvention.

 

Kostnader att delta:

Att delta i programmet kostar 17 000 USD. Utöver detta behöver man räkna med resekostnader för minst 2 resor till USA, samt vilja investera tid för uppstart och frågor under arbetet (så att MBA studenterna får rätt förutsättningar att kunna utföra ett givande arbete både för dem själva och företaget de utför uppdraget för). 50% av deltagaravgiften kan subventioneras av Vinnova (ansökan via Almi). För att ta del av subvention måste man bli antagen till GAP och uppfylla nedan kriterier.  

 

Villkor för 50% subvention av programavgiften:

  • 10-50 anställda
  • Omsättning under 100 MSEK (annars anses man kunna betala avgiften själv)
  • Företaget får inte tidigare ha fått subvention via Vinnova för deltagande i GAP (Vissa företag deltar i GAP flera gånger, ex. för olika produkter eller regioner)
  • Max 7 företag får ta del av subvention (ansökande företag kommer veta om de får subvention innan de accepterar platsen)

 

Kontaktpersoner:

Almi Företagspartner Uppsala koordinerar nationellt och bokar upp intervjuprogrammet tillsammans med Dr. Fredrik Leuheusen från GAP. En rådgivare från Almi kommer delta i mötena mellan företagen och GAP då Almi kommer rekommendera vilka 5-7 företag som vi anser bör få ta del av Vinnovas subvention. Kriterier för urval enligt ovan, samt att Almi gör en bedömning kring företagens potential att dra nytta av insikter från programmet.

Kontaktpersoner Almi:

Frågor direkt till GAP: