Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Big Akwa gör spillvatten till en business i ny food tech-satsning

Världen står inför en stor omställning, när hållbart nyttjande av jordens resurser ligger högst på agendan. Här är matproduktionen en av de viktigaste frågorna att lösa. Hur ska vi i framtiden producera mat på ett säkert, smart och hållbart sätt? Det kan Elena Petukhovskaya och Hugo Wikström ha en del av svaret på. Tillsammans äger och driver de nystartade food tech-bolaget Big Akwa. 

– Den medvetna konsumenten vill idag ha hållbara produkter, det gäller inte minst mat och fisk. Fisk är en effektiv proteinkälla och en landbaserad odling utan utsläpp möter deras krav på hållbarhet, säger Elena.

 

Fiskodling på land i symbios med pappersbruk

 

Big Akwa har utvecklat ett affärskoncept som är unikt i sitt slag. Det bygger på fiskodling på land i en innovativ, industriell symbios med ett pappers- eller massabruk. Enkelt förklarat kan spillvärme från bruket ge optimala odlingsförhållanden för fisken, samtidigt som proteinrester och överskottsnäring från fiskodlingen kan användas som näringsbas i bioreningsprocessen av processvattnet. 

 

–  Landbaserade fiskodlingar är förutsägbara och man minimerar exponeringen av externa sjukdomar och algblomningar, förklarar Hugo.

 

Bolaget är nu inne i en fas där tester görs i labbmiljö för att simulera den rätta miljön. Om allt går enligt planerna beräknas produktionen vara i gång inom två år, kanske tidigare. Tanken är i första hand att odla regnbåge, en fisk som är robust, har hög efterfrågan och lång tradition inom fiskodling.

 

–  Vi behöver odla mer fisk i Sverige. Sverige är inte alls självförsörjande när det gäller att producera fisk, vi äter ca 32 kg fisk per person och år men producerar bara 1 kg per person. I Sverige odlas bara motsvarande 1 procent av vad Norge och 20 procent av vad Danmark odlar. En orsak till det är de strikta miljölagarna som ger tids- och volymbegränsade tillstånd. Big Akwas system kommer inte att belasta närmiljön med närings- eller foderrester och inte heller sprida sjukdomar, och kommer därför ha lättare att få långsiktiga och väl fungerande tillstånd, säger Elena.

Kvinna och man står vid kajen och vattnet ligger spegelblankt

Proffsigt och roligt team

 

Både Elena som är vd och Hugo som är styrelseordförande har lång erfarenhet av att leda och utveckla bolag. Elena kom till Sverige för sju år sedan, närmast från Belgien men är ursprungligen från S:t Petersburg. Hon har varit verksam inom livsmedelsindustrin i 25 år, både som vd och styrelseledamot, på företag som levererar skaldjur till de ledande kedjorna inom detaljhandeln, så som Auchan, Metro, Tesco och Lidl. Hugo är entreprenören som de senaste 15 åren arbetat med flera olika innovationsföretag, nu senast på Peckas Naturodlingar. Det var också där de två först lärde känna varandra.


– Vi är ett starkt team som har roligt och lätt för att samarbeta, konstaterar Elena. För oss som varit med ett tag är det avgörande att samverka med bra människor som vill göra bra saker och där alla är professionella. I vårt team ingår även Eva-Lena Blomqvist, doktor och expert på hållbar utveckling med över 25 års erfarenhet av affärsutveckling och cirkulär ekonomi. Tillsammans har vi olika kvaliteter; idé, process, ledning och finans.  

 

Nyast i gänget är Per-Johan Ahlzén som har 30 års erfarenhet av utvecklings- och innovationsarbete inom svensk skogs- och verkstadsindustri. Hans arbetsområde är kemi- och processrelaterade frågor, exempelvis hur en fiskodling ska kopplas ihop med ett massa- eller pappersbruk. Det är centrala frågor för att Big Akwas nya koncept ska bli framgångsrikt, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

 

Strategi för hållbart företagande

 

Nyligen deltog Elena och Hugo i Almis hållbarhetsprocess och har därefter tagit del av Almis Gröna lån. De är överens om att lånet från en oberoende part har varit värdefullt. Själva hållbarhetsprocessen var också givande, trots att de redan kommit längre än generella företag.

 

–  Almi är en viktig aktör och kan göra en jätteinsats. Det betyder mycket att de är med och bidrar till förbättringar. Vi gick bland annat igenom varje del för att se vad vi står för, var vi är starka och var vi behöver utvecklas. För vår egen skull, men även för partners och investerare. Det blev en bra strategisk diskussion, där Katrine Fillberg som är rådgivare på Almi Mitt gjorde ett bra jobb, säger Hugo.

 

Elena håller med och berättar att de även tidigare i sina olika roller haft en bra relation till Almi.


– Vi är glada att de är med på vår resa och ser fram emot att visa resultat, avslutar hon.

Almi är en viktig aktör och kan göra en jätteinsats.
Hugo Wikström, Big Akwa
Almi logga
Den medvetna konsumenten vill idag ha hållbara produkter, det gäller inte minst mat och fisk.
Elena Petukhovskaya

Vill du ha kontakt med Almi?

Jag vill bli kontaktad