3 tips för en säkrare arbetsplats

Om du främjar en god, trygg och säker hälsa på din arbetsplats så jobbar du också för en hållbar utveckling. Här är tre tips att ta med till ditt jobb!

1. Ta fram en arbetsmiljöpolicy

Här gäller det att både utarbeta, tillämpa och upprätthålla en policy – och också få alla inom verksamheten att bli medvetna om den.

2. Analysera arbetsmiljörisker

Vilka risker har ni i verksamheten? Dessa måste analyseras och kontrolleras. Informera också medarbetarna om att följa alla säkerhetsrutiner och säkerställ att de också gör det.

3. Erbjud ALLA ett arbetsmiljöskydd

Tänk på att samma skydd bör gälla för deltidsanställda, tillfälligt anställda och arbetstagare som arbetar för underleverantörer.

Se hela åtgärdslistan för att främja god hälsa på din arbetsplats

Om du främjar en god, trygg och säker hälsa på din arbetsplats så jobbar du också för en hållbar utveckling. Här är tre tips att ta med till ditt jobb!