3 tips – så kan ditt företag jobba med hälsa

Hur kan du i ditt företag påverka att människor mår bra – fysiskt och psykiskt? Här kommer tre tips!

God hälsa är en förutsättning om vi ska ha ett samhälle med sund ekonomi och hållbar utveckling.

Arbetar du redan hälsofrämjande som företagare? Bra!

Här kommer tre tips på vad du kan göra mer:

1. Se över negativa hälsoeffekter

Finns det något i ditt företags tillverkningsprocess, produkt eller tjänst som har en negativ hälsopåverkan? Var lyhörd och samla in feedback från hela företaget och era underleverantörer. Försök sedan hitta sätt att eliminera saker som påverkar negativt.

2. Uppmuntra en hälsosam livsstil

I en hälsosam livsstil ingår bland annat motion, bra kost, tidig upptäckt av sjukdomar, att undvika stress och motverka konsumtion av ohälsosamma produkter. Hur hjälper du dina medarbetare att leva hälsosamt? Här kan konkreta åtgärder vara att träna på arbetstid, höja friskvårdsbidraget och se över stressnivåer.

3. Stötta medarbetare i andra länder

Om du har produktion eller gör affärer med andra länder kan du också här satsa på att öka medvetenheten om hälsorisker, allvarliga sjukdomar och hur de förebyggs. Stöd tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård, rent vatten och lämpliga sanitära faciliteter.

Vill du göra mer?

Se hela åtgärdslistan för att verka för god hälsa här

Hur kan du i ditt företag påverka att människor mår bra – fysiskt och psykiskt? Här kommer tre tips!