Hur organiseras hållbarhetsarbetet bäst?

Många företagare har redan mer än fullt på sina agendor. Så ska ännu en viktig uppgift utföras – företagets hållbarhetsarbete.

För att inte gå under – varken du eller vår planet – krävs en smart struktur

Hållbarhetsarbete kan kännas som en extra tyngd för många företagare. Hur ska du hinna med allt? Jo, med rätt organisering funkar det – se hur!

Tillsätt en engagerad ledare

Du behöver en medarbetare som driver och ansvarar för din verksamhets hållbarhetsprocess. Kanske finns redan personen internt? Leta annars externt. Och som ensam i bolaget kan du behöva stöttning utifrån.

Kontakta gärna Almi för rådgivning

Definiera de mest relevanta frågorna

För att ditt arbete ska organiseras bäst bör du tidigt definiera och formulera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för ditt företag och era intressenter.

Läs mer här vilka frågor du kan utgå från

Sätt samman ditt företags strategi

Genom en process i sex steg kan du smidigt använda dig av målen i Agenda 2030 och organisera arbetet framåt på bästa sätt.

Hur organiseras hållbarhetsarbetet bäst?