Kräver din affär transporter?

Minska utsläppen måste vi alla göra. Om din affär kräver transporter behöver du ta ansvar och agera.

Hur bra koll har du egentligen på företagets utsläpp när det gäller transporter? Se hur du kan göra!

Du kan:

Identifiera källorna

… till både direkta och indirekta ackumulerade utsläpp av växthusgaser och fastställ omfattningen.

Vidta åtgärder

… för att gradvis minska och minimera växthusgasutsläpp som ligger inom er kontroll och uppmuntra liknande åtgärder.

Välj rätt typ

Använd dig av miljöcertifierade transportföretag för dina leveranser. 

Vill du få ännu bättre koll över hur du och ditt företag kan verka för klimatet?

Se åtgärdslistan här!