Så förebygger du föroreningar

Att tänka på miljön och minimera föroreningar, avfall och utsläpp kan låta självklart. Men hur gör du och företaget rent konkret?

Tre tips kommer här!

Identifiera källor till föroreningar och avfall

Se hur dina och företagets beslut och aktiviteter påverkar er omgivande miljö. Identifiera källor till föroreningar och avfall som är kopplade till era aktiviteter.

Mät, registrera och rapportera

Om ni mäter och följer upp betydande föroreningskällor, vattenförbrukning, avfall och energiförbrukning har ni också mycket bättre förutsättningar att minska dem.

Ha en plan för allt avfall

Säkerställ lämplig hantering av föroreningar och avfall som inte kan undvikas.

Vill du ha fler tips på viktiga åtgärder?

Se åtgärdslista för att förebygga föroreningar här.