Hur kommunicerar du social hållbarhet?

Social hållbarhet ser till människors rättigheter och utveckling. Här har du som framtidens företagare ett viktigt jobb att göra – och kommunicera. Se hur du kan göra!

Agenda 2030  med dess 17 globala mål för hållbar utveckling påverkar dig. En av viktig bit inom Agenda 2030 handlar om social hållbarhet.

Så här kan du kommunicera vad ni gör inom området:

Undvik vaga påståenden

Påståenden som ”vi är inkluderande” och ”vi står upp för mångfald” säger inte så mycket. Visa istället hur ditt företag arbetar med frågorna. Hur är ni inkluderande? Hur står ni upp för mångfald?

Låt medarbetarna berätta

Om företagets anställda själva beskriver hur företaget jobbar med social hållbarhet väger det tyngre än om du som chef eller vd gör det.

Gör det trovärdigt

Som med all kommunikation måste den kännas äkta. Skryt bara om du har gjort konkreta insatser som gett bevisade effekter. Och var – som alltid – ödmjuk.