3 tips – så konkurrerar du hållbart

Har du tänkt på att schyst konkurrens också är ett sätt att jobba med hållbarhet? Här är våra tre tips för hur du kan göra det smart.

I FN:s globala mål är affärsetik ett viktigt ämne – och att du som företagare bör konkurrera på lika villkor. Men vad innebär det egentligen i praktiken?

Här är tre tips på vad du kan göra:

Följ konkurrenslagstiftningen

Hur ofta har du uppdaterat dig kring denna lag? Ganska sällan för de flesta. Mycket beroende på att det kanske inte har funnits behov. Men vid företagsförvärv eller vid samarbeten mellan konkurrenter är det viktigt att vara påläst.

Spana in konkurrenslagen i korthet .

Prisdumpa inte

Som namnet skvallrar om handlar prisdumpning om att sänka priserna. Låga priser låter ju i och för sig toppen för konsumenterna men om ett företag som dominerar på marknaden har så låga priser så att de inte täcker kostnaderna hos företaget kan det även leda till att konkurrenter, som inte är lika effektiva, stängs ute från marknaden. Om sedan priserna höjs på sikt kan det handla om ett missbruk.

Utbilda dina anställda

Det är lika viktigt att dina anställda vet hur företaget konkurrerar på lika villkor som att du gör det. Här kan det passa med en gemensam kurs eller annan form av utbildning löpande. Det behöver inte vara krångligare än bra information och påminnelser då och då på intranätet.

Läs mer i åtgärdslistan för hur du och företaget konkurrerar på lika villkor