3 tips för att tänka hållbart – och lönsamt

Du förlorar inte på att vara hållbar. Tvärtom! Även ekonomin i ditt företag mår bättre av hållbar utveckling.

Se här!

Ta ett högre pris

Om du visar på vilket värde din produkt och tjänst har – inte bara för kunden utan även för samhället och miljön – ja, då kan du också ta ett högre pris. Kunder är beredda att betala extra för värde.s

Ta hand om din personal

Om du ser till att dina anställda trivs och utvecklas i ditt företag är chansen större att de stannar kvar. Det kostar att rekrytera nytt och här kan du spara in mycket genom att skapa en hållbar arbetsplats.

Inspireras av Sandra Berg med företaget ETEC – som vill utvecklas hållbart med sina anställda

Utveckla nya produkter eller tjänster

Om du fördjupar dig i din bransch märker du säkert att det finns behov av att utveckla helt nya produkter eller tjänster som bättre svarar upp till våra globala mål. Här kan det krävas att du vågar satsa. Men rätt satsning kan löna sig då du är steget före dina konkurrenter.

Inspireras av Linda Lindh med företaget OMOM – som designar produkter som hon själv saknar