Fem tips när du tar fram uppförandekod

Har du en uppförandekod till dina leverantörer? Om inte är det en viktig del i ditt hållbarhetsarbete. Här kommer fem tips för att lyckas med uppförandekoden.

En uppförandekod är ett bra sätt att specificera hur ditt företag vill att företaget och leverantörer ska arbeta. Se exempelvis Almis egen uppförandekod här 

För att lyckas i framtagandet av uppförandekod kan du tänka på att:

  1. Ha ett standardiserat format
  2. Inspireras av intressenter och andra aktörer
  3. Fokusera på mänskliga rättigheter, klimat och affärsetik
  4. Implementera den stegvis
  5. Kom ihåg att kontrollera hur leverantörerna efterlever uppförandekoden regelbundet