Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Uppförandekod för leverantörer

Almi har en tydlig hållning när det gäller affärsintegritet och vi verkar för att följa de riktlinjer som bland annat finns definierade i UN Globals Compacts 10 principer. Vi ser allvarligt på alla former av korruption och bedrägeri och vill att affärsrelationer ska bygga på ärlighet och öppenhet.

 

Ett baskrav är att alla Almis leverantörer bedriver en sund verksamhet och följer de lagar och regler som finns på området. Utöver att säkerställa skäliga arbetsvillkor för de anställda och att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete, vill vi att alla Almis leverantörer beaktar och arbetar för att minska sin egen negativa miljöpåverkan.

 

Ta del av Almis uppförandekod för leverantörer via länken till höger.