Hållbar tillväxt i kund- & portföljföretag

Almis insatser bidrar till att Sveriges små och medelstora företag har möjlighet att växa. Tillväxten ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar över tid. De två sista aspekterna är ur ett Almiperspektiv minst lika viktiga och minskar även riskerna i Almis affär.

Att skapa hållbar tillväxt är Almis grunduppdrag och genom att erbjuda finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag investerar Almi därmed i Sveriges framtida tillväxt. Hur väl Almi lyckats med sitt uppdrag mäts bland annat genom att följa den ekonomiska tillväxten i de företag som fått en insats av Almi, samt företagens förflyttning när det gäller deras sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete.

Hållbar tillväxt i kund- & portföljföretag

Almi har en unik position som marknadskompletterande aktör i mötet med företag och företagare i tidiga skeden. Genom att i ett tidigt skede i företagandet uppmärksamma företagen på hållbarhetsrisker och -utmaningar, skapas möjligheter för att hållbarhet blir en mer integrerad del i företagens affärsmodeller.

Ett av de viktigaste arbetsområdena är att förbättra hållbarhetsdialogen med Almis kunder och portföljbolag. Det är i mötet med kunden Almi kan bidra mest inom hållbarhetsområdet.