Sätt mål – och mät effekt

Hur kan miljömässiga mål se ut – för att också kunna mätas allra bäst?

Se tre exempel här!

År 20XX ska vi ha minskat vårt avfall med X procent

Om du utgår från de globala målen i Agenda 2030  som i exemplet här där du tar fasta vid mål 12: Hållbar konsumtion och produktion blir ditt arbete mer konkret – och mätbart.

År 20XX ska alla våra leverantörer ha signerat vår uppförandekod

I en uppförandekod anger du hur ditt företag och dina leverantörer bör agera inom en rad områden – allt från lagar och regler till miljöfrågor. Ett perfekt tillfälle att göra skillnad tillsammans.

Här kan du se hur Almis egen uppförandekod ser ut 

År 20XX ska vi ha genomfört X aktiviteter för att främja hållbara val

Här kan du specificera ditt företagets aktiviteter för både kunder och samarbetspartners, konsumenter och andra företag.