Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
En hållbar framtid

Hållbarhet

Ett av Almi Invests grunduppdrag är att skapa hållbar tillväxt och genom våra investeringar bidra till en hållbar framtid. Genom att fokusera på innovativa tillväxtbolag med hållbara affärsidéer tillförs kapital till de verksamheter som har en positiv påverkan på människa, ekonomi och miljö.

I rollen som aktiv investerare är hållbarhet en naturlig del av arbetet med våra portföljbolag och i dialog med nya företag. Inför varje investeringsbeslut genomför vi en analys för att identifiera de mest väsentliga risker och möjligheter som finns kopplade till hållbarhet. Genom att i ett tidigt skede uppmärksamma företagen på hållbarhetsrisker och utmaningar, skapas möjligheter för att hållbarhet blir en mer integrerad del i företagens affärsmodeller.

 

 

Vi strävar efter att ta vara på vår planets resurser på bästa sätt, både i vår egen organisation och genom våra portföljbolag.

Läs mer om Almi-koncernens hållbarhetsarbete här.