Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Investera klimatsmart
Case Stories

5 startups som förbättrar världen med greentech

Climate- och impact investing är idag heta investeringsområden där vi kommer att se framtidens enhörningsbolag. Häng med i vår startup-spaning, med den nya generationens greentech-bolag som minskar utsläppen!

Från en bransch som tidigare har haft svårt att locka riskkapital kommer nu en ny våg av klimatinvesterare. Ett flertal Greentech- och Impact-fonder har startats i Sverige de senaste åren som utvärderar både klimatavtryck och avkastning.

 

De hetaste investeringssektorerna hittar vi inom bland annat energi, mobilitet och transport, foodtech samt återvinning. Trenden går också mot en förflyttning i köpkraft och efterfrågan av hållbara produkter och tjänster som inte bara reducerar utan eliminerar koldioxid.

 

Även affärsmodeller tenderar att bli alltmer hållbara och cirkulära. Sverige är nu på väg att ta en allt starkare position som Greentech-nation.

Trots det positiva intresset för klimatrelaterade investeringar i Sverige saknas det tillräckligt med investerare inom deeptech, hårdvara och industriell greentech för att åstadkomma stora förflyttningar inom hållbarhetsområdet.
Stefan Söderling, Fund Manager på Almi Invests Greentech-fond

Här har Almi Invests Greentech-fond på 650 miljoner tagit en tidig position och är mest aktiv inom klimatrelaterade riskkapitalinvesteringar i Sverige med bl a noteringsuccén i miljardbolaget Re:Newcell.

 

- I fjol investerade riskkapitalbolagen globalt ca 6 procent i klimat- och miljöbolag. Jag tror att det kommer att öka till över 40 procent då det finns ett akut behov av att hitta lösningar för att leva klimatsmart och halvera utsläppen innan 2030, säger Stefan Söderling.

5 greentech-bolag att ha koll på:

Graphmatech – supermaterialet grafen till industriella applikationer

Nanotech-bolaget Graphmatech gör det möjligt att använda grafen, världens tunnaste material, i storskalig industriell produktion.

Sedan upptäckten av grafen, vilket föranledde Nobelpriset 2010, har man letat efter lösningar för att kunna använda grafen i industriella applikationer. Genom att addera grafen till existerande material blir produkter lättare, får ökad livslängd och bättre ledningsförmåga vilket leder till energi- och utsläppsbesparingar.

 

Graphmatech har stor potential att göra skillnad inom energilagring som är en möjliggörare för framtidens förnybara energikällor. Bolaget har tagit in kapital från bland annat ABB Technology Ventures, InnoEnergy, Walerud Ventures och Almi Invest Greentech. 

Bower – möjliggör framtidens globala återvinningsrevolution

Bower har utvecklat en världsunik app som ger användare pant för att återvinna förpackningar med mobilen. Med appen kan användare skanna streckkoder på sina förpackningar vid en återvinningsstation och belönas direkt med pengar och kuponger i mobilen.

 

Panten rapporteras till varumärken som deltar i tjänsten, som i sin tur bättre kan förstå och ta ansvar över förpackningarnas resa, reducera utsläpp genom ökad återvinning och få värdefulla kundinsikter.

Bland kunderna finns idag globala bolag som Mondelez, Procter & Gamble, Unilever och Orkla med en mängd varumärken. Bolaget har tagit in kapital från bl a Orkla Ventures, Verdane Foundation och Almi Invest GreenTech.

Ecohelix – miljövänliga bio-polymerer från massatillverkning

Många branscher försöker hitta ersättare till material som har fossilt ursprung. Ecohelix har utvecklat och patenterat en banbrytande metod, som utnyttjar naturens egna enzymatiska process, för att omvandla restprodukterna lignin och hemicellulosa från massabruk till högpresterande och biologiskt nedbrytbara polymerer.

 

Polymeren kan sedan vidareförädlas för att ersätta en mängd olika material, exempelvis plaster, latex, stärkelse, aluminium, fossila polymerer och palmolja som används vid produktion av exempelvis livsmedelsförpackningar, lim, målarfärg, kartong och papper. Detta blir ett alternativ till dagens plaster som oftast är oljebaserade. Bolaget har tagit in kapital från bland annat Molindo Energy samt Almi Invest GreenTech.

Spowdi – energisnål, soldriven vattenpump för småjordbruk

Spowdi har utvecklat en soldriven mobilt vattendistributionssystem för småjordbruk som gör att vatten kan pumpas på ett mycket energieffektivt sätt. Detta gör att systemet kan tillverkas billigt och göras tillgängligt för en bred marknad med stor efterfrågan i bland annat indien som idag oftast använder diselpumpar som släpper ut stora mängder koldioxid.

 

Utöver småjordbruk kan systemet även användas vid katastrofområden med stora översvämningar, hushållsvatten för lägre flerbostadshus och vattencirculation för pooler med mera.

Bolaget har tagit in riskkapital från bland annat Lars Thunel, fd vd SEB och chef för International Finance Corporation inom Världsbanken samt Almi Invest Greentech.

Mimbly minskar CO2-utsläpp och mikroplaster från tvättmaskiner.
 

Mimbly har utvecklat en patenterad filterteknik för att rena vatten. Bolagets huvudsakliga produkt Mimbox kopplas på en eller flera tvättmaskiner och minskar vattenkonsumtion med i snitt 70% och energikonsumtion med 30%, samt eliminerar utsläppen av mikroplaster från syntetiska kläder som polyester.

Stefan Söderling, Almi Invest
Stefan Söderling, Fund Manager på Almi Invests Greentech-fond.
Gamla kläder återvinns till nya tack vare en svensk uppfinning som kan revolutionera textilindustrin. Almi Invests GreenTech-fond har investerat 20 miljoner i Renewcell som även tagit in riskkapital från svenska modejättar som H&M.
Läs mer