Mats Enegren
Investment Manager

Mats arbetar som investment manager och ansvarar för hela investeringsprocessen, vilket innebär att hitta, investera i och utveckla innovativa bolag med tillväxtpotential samt att genomföra exit av innehavet. 

Det är dyrt att vara fattig

Mats är civilekonom och har mångårig erfarenhet av investeringar. Innan han kom till Almi Invest var han bland annat vd på Start Invest.

Tre snabba 

Lär mig  

Kitesurfa 

 

Läser  

Mad 

 

Lyssnar  

På Bowie 

Mats Enegren

Investment Manager
mats.enegren@almiinvest.se


070-211 53 77


Fund: West Sweden


Göteborg