Så fungerar Almis lån

Vi har flera olika lån och utifrån dina behov hittar vi tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag bäst.

Inget kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. När du utvecklar ett nytt eller befintligt företag kan det behövas ett tillskott för att finansiera företagets utveckling och tillväxt.

Till vad kan jag låna?

Det finns lika många anledningar och behov till att ta in extern finansiering som det finns företag. Vi har flera olika finansieringsmöjligheter och utifrån dina behov hittar vi tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag bäst.

Det kan till exempel handla om

När du står inför en hållbar omställning

Att investera i hållbarhet kan verka dyrt. Men faktum är att ett konkret hållbarhetsarbete driver lönsamhet och gör att du är relevant även i framtiden.

När banken inte kan ta hela risken

Ibland kan inte banken ta hela risken utan ser gärna att du har med dig en medfinansiär. Det är därför vi finns. Tillsammans med dig och banken kan vi dela risken och du får den finansiering som behövs.

När din nya idé ska testas

Alla som har en ny idé, tjänst eller produkt bör testa detta mot den tänkta målgruppen för att säkerställa att det är ett verkligt behov för din kund. 

När du vill satsa dig ur svåra tider

I osäkra tider kan det faktiskt vara helt rätt att våga satsa. En satsning du gör idag kan visa sig vara mycket lönsam i framtiden.

När du vill köpa ett företag

Oavsett om du ska ta över familjeföretaget eller köpa ett företag kan extern finansiering vara ett måste för att få affären i hamn.

När du växer för fort

Ibland kan efterfrågan på produkterna vara så stor att du inte hinner med. Kanske behöver du anställa fler eller utöka ditt lager. I många fall handlar det om att du behöver mer likviditet, alltså kapital till rörelsen.

 

Hur fungerar Almis lån?

Almis lån fungerar ofta som ett topplån vilket innebär att vi tar en högre risk och därmed ligger räntan över genomsnittlig bankränta. I många fall kan ett lån från Almi vara avgörande för att även banken ska ge ett lån.

Affärsidéns bärkraft, ledningens kompetens och företagets återbetalningsförmåga väger tungt i vår finansiella bedömning av ditt företag. Vi sätter inte den formella säkerheten främst men kräver en viss säkerhet i företaget, oftast i kombination med en borgen.

Våra lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. 

Våra lån kan även beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
 • är nordisk medborgare

Din framgång är vår vinst

Almi är ett statligt bolag utan egna vinstintressen och vårt enda fokus är att det ska gå bra för dig och Sveriges små och medelstora företag.

Med lån, riskkapital och affärsutveckling kan vi stötta dig som företagare och hjälpa dig att ta nästa steg i ditt företagande. 

Allt börjar med ett första möte där vi tillsammans tittar på ditt företags behov och vilka utmaningar ni står inför just nu och såklart vad som är ditt nästa steg.

Vanliga frågor om lån

Kan alla ansöka om lån från Almi?

Våra lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. 

För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.
Våra lån kan även beviljas till företag som drivs av utländsk medborgare som är skriven i Sverige och som:

 • har uppehållstillstånd eller
 • är EU/EES-medborgare och har uppehållsrätt eller
  • är nordisk medborgare

Vi ger inte lån till privatpersoner eller ideella föreningar.

Måste företaget vara startat innan ansökan skickas in?

Företaget behöver inte vara registrerat vid ansökningstillfället, men det måste vara registrerat innan utbetalning av beviljat lån kan genomföras. 

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Din ansökan behandlas av ditt regionala Almi-bolag. Handläggningstiden är vanligtvis cirka 3-4 veckor om ansökan är komplett från början. 

Vad händer om jag får avslag på min ansökan?

Har du fått avslag på din ansökan innebär det att Almi inte kan bevilja dig lån. Det betyder att du inte kan ansöka om en annan lånetyp hos Almi och bli beviljad den istället.

Almi arbetar för en ansvarsfull och sund kreditgivning. Det innebär att vi i vår rådgivning tar ansvar för att säkerställa att krediten matchar ditt behov och återbetalningsförmåga.

Almis beslut om avslag kan inte överklagas. 

Fler frågor och svar om lån hittar du här

Att tänka på vid ansökan om lån hos Almi

Ibland är det lätt att tro att lån är lösningen på allt. Men företagande handlar om så mycket mer. Det vet vi då vi träffar 1 000-tals företagare över hela landet varje år. Därför är det viktigt för oss att fånga upp dina unika behov och är anledningen till att vi vill träffa dig - fysiskt eller digitalt - även vid en låneansökan.

Efter att du har skickat in din låneansökan kommer en Almi-rådgivare att kontakta dig för ett möte. I detta möte kommer rådgivaren bland annat berätta mer om Almis tjänster. Syftet är att fånga upp eventuella andra behov som kan vara till nytta för ditt företag kopplat till genomgången av låneansökan.

Frågor du möts av i låneansökan

Om du redan har lån hos Almi idag behöver du svara på dessa frågor för din nya låneansökan.  

 • Totalt kapitalbehov
 • Önskat belopp
 • Syfte med lånet
 • Beskriv även kortfattat vad som har hänt i företaget sen du senast var i kontakt med din Almi-rådgivare.

Förbered följande innan du påbörjar ansökan:

Om ditt företag har ett bokslut bifogar du: 

 • senaste bokslutet - även om det inte är reviderat
 • aktuella delårssiffror* om ditt bokslut är äldre än fyra månader, både resultat- och balansräkning

Om ditt företag inte har ett bokslut bifogar du:

 • budget
 • eventuellt aktuella delårssiffror om det finns

Almi har budgetmallar som du kan använda, det är inget tvång att använda Almis mallar.

* När du bifogar delårssiffror bifogar du även en jämförelse samma period föregående år (resultat- och balansräkning). Det ger oss en bild av hur ditt företag eventuellt har förändrats och påskyndar handläggningen av din låneansökan.

Till dig som inte redan är lånekund hos Almi

Om du inte redan är lånekund hos Almi behöver vi ställa fler frågor. Du kommer tillsammans med en rådgivare att gå igenom hela låneansökan i detalj och eventuellt om du behöver komplettera något.

Anledningen till att vi behöver svar på dessa frågor är dels för en snabbare process, och dels att vi kan vara mer förberedda inför mötet med dig. 

Frågor du behöver svara på:

Dessa frågor behöver du svara på, och du svarar så gott du kan.

 1. Affärsidé/Verksamhet
  Beskriv företagets verksamhet och historik.
 2. Kunder
  Beskriv vilka som är era kunder
 3. Marknad
  Beskriv inom vilket geografiskt område och/eller bransch, produkterna/tjänsterna ska säljas.
 4. Konkurrens
  Beskriv hur konkurrenssituationen ser ut.
 5. Produkt
  Beskriv er produkt eller ert tjänsteerbjudande.
 6. Sälja, betala, leverera
  Beskriv hur företagets varor/tjänster (1) säljs, (2) betalas och (3) levereras/tillhandahålls?
 7. Marknadsbearbetning
  Beskriv hur ni bearbetar/informerar om företagets erbjudande
 8. Affärsmodell
  Beskriv hur er affärsmodell ser ut.
 9. Viktiga resurser och/eller förutsättningar
  Beskriv vilka resurser och/eller förutsättningar som är viktiga för ert företag.
 10. Hållbart företagande
  Beskriv på vilket sätt er affärsidé skapar värde utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 11. Entreprenören/Teamet
  Beskriv teamet som står bakom företaget och hur ni kompletterar varandra.
 12. Analys
  Vad har er verksamhet för starka respektive svaga sidor. Vilka möjligheter i omvärlden kan ni se i framtiden? Finns det framtida hot som ni måste tänka på?

För dig som vill ansöka om lån för att finansiera en innovation

En innovation är något som inte finns tillgängligt idag. Det kan exempelvis vara en ny produkt, tjänst, process eller teknik.

För dig som ansöker om lån för att finansiera en innovation behöver vi ställa frågor som är kopplade till att det är något som ännu inte finns på marknaden. Det gäller oavsett om du redan har lån hos Almi eller inte.

Du kommer tillsammans med en rådgivare att gå igenom hela låneansökan i detalj och eventuellt om du behöver komplettera något.

Frågor du behöver svara på:

Dessa frågor behöver du svara på, och du svarar så gott du kan.

 • Beskriv din affärsidé
 • Beskriv vilket kundbehov din produkt eller tjänst löser
 • Beskriv hur du har kommit fram till behovetBeskriv vem/vilka som har behov av din produkt eller tjänst
 • Beskriv hur kunden löser problemet/behovet idag (2-3 exempel)
 • Beskriv vad som gör din idé unik
 • Beskriv hur din affärsidé skapar värde utifrån ett hållbarhetsperspektiv?
 • Tänk ur ett socialt, miljö och/eller ekonomiskt perspektiv
 • Vem står bakom idén?

Till Låneansökan

Vad händer när jag skickat in min låneansökan?

Din ansökan behandlas av ditt regionala Almi-bolag. Efter att du skickat in ansökan återkommer en rådgivare från Almi för att boka in ett möte. Handläggningstiden är vanligtvis cirka 3-4 veckor om ansökan är komplett från början.

 1. Du skickar in din låneansökan.
 2. Du skickar in kundkännedom
  För att vi ska kunna börja hanteringen av din låneansökan behöver du även skicka in en kundkännedom. Det kan du göra i efterhand eller medan du fyller i ansökan.

  Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha kundkännedom. Det uppnår vi genom att göra en ID-kontroll och ställa frågor om ditt företags syfte och verksamhet.

  Almi får inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kännedom om våra kunder. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och motverka penningtvätt.
 3. När vi har fått din låneansökan och kundkännedom påbörjar vi hanteringen av ditt ärende.
 4. Därefter kommer vi att kontakta dig och tillsammans med en rådgivare från Almi kommer du att gå igenom ansäkan. 
 5. Tillsammans med din rådgivare har ni en hållbarhetsdialog där du får en grundläggande kunskap om hållbarhetsområdet generellt men även kopplat till din affär och vilka utvecklingsområden som är relevanta för dig. 
 6. Beslut 
  Så snart ärendet är beslutat får du ett besked.  Antalet ansökningar är många och vi arbetar för att så fort som möjligt kunna hantera alla ärenden. För att underlätta och påskynda hanteringen av din ansökan är det därför viktigt att du fyller i och bifogar begärda handlingar. 

 


 

Låneansökan

Du kan även kontakta oss

Vill du prata med en av rådgivare om ditt företags situation och tillsammans se vad som är bästa lösningen för just dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort för att hitta en tid som passar dig att ses, digitalt eller fysiskt. 

Mötet är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till någonting förutom en väg till en hållbar tillväxt!

Har du en stund över för att prata om ditt företags situation?

Boka ett första möte med oss redan idag. Det är helt kostnadsfritt och du binder dig inte till något, men du får en möjlig väg till en hållbar tillväxt.

Jag är intresserad av
Har du ett registrerat bolag?
Gäller det en innovativ affärsidé?

Ibland är det inte vi som har den lösning du behöver

Almi är ett statligt ägt bolag och vårt uppdrag är att det ska gå bra för dig och Sveriges företagare. Ibland är det inte vi som har den lösning som du behöver just nu.

Då kan vi tack vare vårt stora nätverk hjälpa dig vidare genom att hänvisa till en annan aktör som kan hjälpa dig med ditt fortsatta arbetet.

Här är några av de aktörer vi samarbetar med.

Finansieras av Europeiska Unionen 

EIF-avtal ska bidra till finansiering som ökar investeringar, innovation och jobbskapande. Den 16 december 2022 undertecknade Almi två garantitäckningsavtal inom InvestEU-fonden med Europeiska Investeringsfonden (EIF). InvestEU-fonden vänder sig till alla 27 medlemsländer i EU och löper till och med 2027. Fondens avsikt är att bidra till finansiering för att öka investeringar, innovation och jobbskapande i Europa