Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
3 juni 2020

Ny kredit och affärschef tog klivet under Corona

Bild på Anna Norgren
Anna Norgren, kredit och affärschef Almi GävleDala

Mitt i en eskalerande Corona-kris tillträdde Anna Norgren sin nya tjänst som kredit och affärschef på Almi GävleDala. Viruset påverkar inte bara människors hälsa men också stora delar av näringslivet och på Almi är det något man bara kan beskriva som en anstormning av företag som hör av sig. Situationen är ny och företagens behov av finansiering är större än normalt men arbetsplatsen känner Anna väl.

 

Det är fem år sedan Anna Norgren kom till Almi, då i en roll som finansieringsrådgivare. Hennes tidigare erfarenhet från flera olika roller i flera av våra stora affärsbanker, har gett henne en bred kunskap om såväl kreditgivning, företagsrådgivning och analys. Erfarenheter som hon bär med sig in i sin nya roll.

 

 - Det är en fördel för mig att jag känner Almi som organisation och förstår vårt uppdrag, som skiljer sig en del från bankernas. Det känns också bra att jag har erfarenheten från bank eftersom de är våra viktigaste samarbetspartners. Det är tillsammans med bankerna som vi gör störst nytta för företagen i vår region.

 

Almis uppdrag, det handlar om att ge väl fungerande företag större möjligheter att lyckas i sina satsningar genom att erbjuda finansiering och affärsutveckling. Almi är kompletterande på marknaden, vilket innebär att man arbetar tillsammans med banken och företaget för att finna bästa tänkbara lösning för finansiering.

 

Det är arbetet med kunderna, alltså företagen, som är det som gör arbetet på Almi så speciellt tycker Anna Norgren. GävleDala-regionens många drivna entreprenörer är det som skapar möjlighet för näringslivet att växa. För att lyckas i sina satsningar behöver de både kapital och kunskap för att utveckla sina verksamheter, det finns hos Anna Norgren och hennes kollegor på Almi.

Företagens situation

Sedan Corona slog till i april har det alltså varit många företag som är i behov av kapital eller ekonomisk rådgivning för att ta sig igenom svårigheterna.

 

 - Det som händer när företag hamnar i en ekonomisk kris är ofta att det saknas likvida medel till rörelsekapital. Det kan bero på att de medel som finns i företaget på något sätt är bundet, till exempel i maskiner, kundfordringar eller lager. Man hamnar i vad som kallas likviditetskris. säger Anna Norgren

 

Många företag har skapat handlingsplaner, reviderat sina budgetar och sett över sina möjligheter för att få in mer kapital. Det många företag gjorde initialt var att efterfråga amorteringsuppskov, alltså att få skjuta upp avbetalningar på det lån man redan hade, både hos oss på Almi och hos banken. Under det första kvartalet i år beviljades 200 sådana anstånd i Almi GävleDala, det är att jämföra med en mer normal nivå som under samma period förra året låg på 10 st.

 

 - Många företag har sedan kommit tillbaka till oss för att göra en låneansökan. Antalet lånepropåer har ökat stadigt sedan Brygglånet lanserades. Under mars och april har vi beviljat dubbelt så många lån jämfört med samma månader förra året, säger Anna Norgren

 

När Brygglånet lanserades hade Regeringen gjort ett tillskott på tre miljarder kronor till Almis lånefond för att ge företagen möjlighet till ytterligare kapital under Corona-krisen. Det har främst varit mindre företag som ansökt om lånet hittills, många företag i besöksnäring, handel och restaurang. De påverkades snabbt av att befolkningen följde folkhälsomyndighetens rekommendationer och som en följd av det så konsumerades det mindre, restaurangbesöken blev betydligt färre och planerade resor ställdes in.

 

Det man ser nu hos Almi är att fler lite större företag ansöker om lån. Många propåer kommer från tillverkande industri som både vill säkra sin tillgång till kapital och bygga sitt lager. I en värld som stängt ner har det blivit svårt att säkra komponenter som är nödvändiga för att tillverka slutprodukter.

 

 -  Både besöksnäring och tillverkande industri är viktiga branscher i vår region. Där finns många företag och många arbetstillfällen, därför är det viktigt att de välfungerande företagen inom dessa branscher hittar det kapital de behöver för att ta sig genom den här nedgången. Lån från Almi är ett sätt, men det finns flera andra åtgärder som är viktiga för att lyckas, säger Anna Norgren.

 

Även om allt är ställt på ända med coronaviruset och allt det för med sig så är drivkraften stark hos företagarna. Almi GävleDala har haft mångdubbelt fler företagskontakter under den period som pandemin pågått och även om situationen är svår i många företag så är det fint att företagen ställer upp för varandra och verkligen synar alla möjligheter för att brygga över krisen.

 

 - Men krisen har inte drabbat alla företag, det är viktigt att komma ihåg. Det finns många bolag som inte har haft en drastisk minskning utan faktiskt hittar nya kunder och marknader även under den här tiden, avslutar Anna Norgren.