Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
25 februari 2021

Erik Gropgård har tillträtt som ny affärschef på Almi GävleDala

Bild Erik Gropgård. Erik står med armarna i kors framför ett timmerhus - öppnas i nytt fönster
Erik Gropgård, Affärschef Almi GävleDala

– Han har stor kunskap kring företagsutveckling och ekonomi från det privata näringslivet. Med hans erfarenheter får vi ännu större möjligheter att matcha företagens behov och skapa än mer värde för näringslivet i Dalarna och Gävleborg, säger Anna Rosengren, VD på Almi Gävle Dala.

Det är med stort engagemang som Erik Gropgård börjat sitt nya arbete:

 

– Jag brinner för bygden och den här regionen och för att den ska fortsätta leva och må väl så inser jag att vi måste kunna skapa förutsättningar för bolagen att växa och marknaden att utvecklas, eftersom det både skapar arbetstillfällen och välstånd. Därför är arbetet på Almi GävleDala så viktigt.

Bättre affärer

Erik Gropgård har en lång erfarenhet från flera företag, där han arbetat inom centrala funktioner med ekonomi, affärsutveckling och internationell försäljning.

 

Hans kunskap kommer flera företag nu att få nytta av.

 

– Jag vill arbeta behovsstyrt, utifrån marknadens behov och efterfrågan, säger Erik Gropgård.

 

Vad företagen behöver för att utvecklas kan vara många olika saker, till exempel mentorskap, målstyrning eller marknadsutveckling. En viktig gemensam nämnare för företagen är att få kontroll på sin ekonomi och styrning i företagen.

 

Han sammanfattar sin vision med att företagen, Almis kunder, ska göra bättre affärer.

 

– Det är viktigt för företagen att kunna mäta lönsamheten inom olika delar av sina verksamheter. Det bidrar till att de får bättre kontroll på sin ekonomi, gör bättre affärer och kan växa mer stabilt. Det är en viktig del av Almis arbete med företagen.

Företagen gör jobbet

Erik Gropgård betonar också vikten av att skapa rätt bolagsstyrning när det gäller styrelse, ledningsgrupp samt tydligare roller med ansvar i organisationerna.

 

Detta hoppas Erik Gropgård blir några effekter för de företag som tar kontakt med Almi GävleDala.

 

– Vi ger nya insikter, kunskaper och råd och det är ledningen för företagen som själva måste göra jobbet. Vi ställer frågor om förväntningar, mål och önskemål och genom svaren från företagsledningen hittar vi sätt att arbeta fram något som blir riktigt bra utifrån företagens utmaningar.


Almi GävleDala riktar sig mot små och medelstora företag. Inom regionen GävleDala finns många sådana företag med utvecklingsmöjligheter.

 

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDala, menar att denna ekonomiska rådgivning och styrning har visat sig extra viktig i pandemitider.

 

– Nu är det ännu mer betydelsefullt att företagen har sin ekonomi med sig och att ledningen har rätt underlag för att fatta rätta beslut. Här på Almi kan vi erbjuda kapital och rådgivning. Det är två områden som Erik Gropgård verkligen behärskar.

 

– Erik har ett nära samarbete med Anna Norgren som är Almi GävleDalas andra affärschef. Anna Norgren är också vår kreditchef med ansvar att arbeta med vårt kapital. Det är viktigt med ett gott samarbete för att de företag i vår region som har behov av ytterligare kapital ska få tillgång till det.

Fakta / Erik Gropgård

 

Yrkesbakgrund:

 

  • Business Sweden, regionchef nord, fyra senare åren.
  • DalaFrakt, affärsutveckling, 1,5 år.
  • Ejendals, nyckelkundansvarig och ekonomichef, 13 år.
  • Bergkvist Siljan, redovisningschef, 5 år.
  • Wibe, Mora, business controller.
  • Skanska Mellansverige, väg och anläggning, trainee

Ålder: 49.

Bor: Leksand
Familj: Fru och två barn

Fritidsintresse: Tränar, (styrketräning, cykling, promenerar), vara ute i skog och mark. Köra motorcykel på sommaren och snöskoter på vintern.

- öppnas i nytt fönster
Anna Rosengren, VD Almi GävleDala
Nu får vi ännu större möjlighet att matcha företagens behov
Anna Rosengren, VD Almi GävleDala