Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
10 februari 2020

Får vi chans på dig?

Februari går i kärlekens tecken och vi på Almi vill därför berätta vad det innebär för oss.

Almi ser chans, eller snarare risktagning, som något naturligt i all utveckling. Det betyder inte att obefogade risker är nödvändiga. Vi på Almi fokuserar nämligen på att minimera risker genom rådgivning som mynnar ut i en medveten företagssatsning, där finansiering kan vara en naturlig del för att ha möjlighet att ta sig vidare. Därför tar vi hjälp av Valentin och säger: Får vi chans på dig?

Bild med hjärta

Om du ska bygga ett nytt företag från grunden eller om ditt företag står inför en ny fas i utvecklingen kan du behöva söka ett lån. Almi kan stötta dig när du inte kan finansiera allt du behöver själv eller på annat håll, utan behöver ytterligare en finansiär. Med andra ord – en dubbeldejt med din bank och oss!

 

De bedömningar och beslut som fattas av våra rådgivare sker på sakliga grunder och det viktigaste är att det finns möjlighet till utveckling och lönsamhet. Eftersom vi inte har något eget vinstintresse, kan du vara säker på att vi sätter ditt företags utveckling främst. Den chans- och risktagning vi ser som naturlig innebär att det är din affärsidés bärkraft och ledningens kompetens som väger tyngst i vår finansiella bedömning. Alltså kan vi ha ett högre risktagande än andra finansiärer, även om vi behöver en viss säkerhet i företaget, som exempelvis borgen. 

 

Vi vill ge fler företag möjligheten att utvecklas och växa.

 

Ta kontakt med oss idag för att få veta mer hur vi kan sprida kärlek tillsammans. 

Lån från Almi

Ska du bygga ett nytt företag från grunden eller står ditt företag inför en ny fas i utvecklingen?

 

Läs mer här >>