Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
26 april 2021

Endast 3 av 10 företag i Kalmar län exporterar

I en nyligen genomförd exportenkät, beställd av de tre Regionerna och Almibolagen i Kalmar län, Kronoberg och Blekinge går att utläsa att endast tre av tio bolag i Kalmar län exporterar. Detta trots att forskning visar på stora möjligheter och fördelar för de bolag som exponerar sig på en internationell marknad.

-Vi ser resultatet av undersökningen i vårt län som en stor outnyttjad potential, säger Athinna Papadopoulou, nyligen utsedd projektledare och utvecklingsansvarig för Regional Exportsamverkan Kalmar län.


Bakgrunden till undersökningen var att få en bättre förståelse för behoven kring internationalisering som företagen har samt att se hur Regional exportsamverkan Kalmar län (bestående av Almi Företagpartner Kalmar Län, Region Kalmar Län, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN) och Business Sweden) kan stötta företagen till en ökad internationell handel.


Syftet med undersökningen var att överblicka små- och medelstora företags befintliga export och import samt att ta reda på varför man inte bedriver internationell handel. Man har också tittat på hur de tillfrågade bolagen har påverkats av pandemin och deras utvecklingsvilja framåt.


Det framkommer i undersökningen att endast 31% av företagen exporterar. 441 företag i Kalmar län har valt att svara och av dessa finns det en stor grupp som anger att de inte jobbar internationellt eftersom de jobbar inom exempelvis hotell- och konferens eller i traditionella tjänste- och serviceföretag som inte ägnar sig åt export. En annan stor grupp säger att det inte finns ett behov av en internationalisering och några har svarat att man tillverkar sådant som är anpassat för svensk marknad.

Vi ser resultatet av undersökningen i vårt län som en stor outnyttjad potential,
Athinna Papadopoulou, projektledare och utvecklingsansvarig RES Kalmar län

-Resultatet från undersökningen visar inte bara att vi har en stor outnyttjad potential med de företag som inte ser en internationell marknad utan den visar oss också att vi i det företagsfrämjande systemet måste våga utmana oss själva och utveckla sättet vi jobbar med intenationalisering, säger Athinna.


Kalmar län ställde en specifik fråga i undersökningen till företagen som idag inte exporterar eller importerar om det finns någon speciell anledning till det?


-Vi ville få en bättre bild, och en ökad förståelse för, Kalmar läns låga exportandelar och vi ville inte gissa oss till hur vi på bästa sätt kan stötta länets företag till en vidare internationalisering, säger Athinna.
De företagsstödjande aktörerna i Kalmar län har stora möjligheter att hjälpa kunder igång med en internationalisering. Genom att identifiera eventuella hinder och trösklar kan de bättre stötta företagen och låta fler företag dra nytta av en internationalisering.

Athinna Papadopoulou - öppnas i nytt fönster

-Det handlar om att få fler företag i vårt län att förstå fördelarna med en internationalisering, och riskerna med att låta bli, säger Athinna Papadopoulou.


Det samlade underlaget från undersökningen har fått ligga till grund för den satsning som Regional Exporsamverkan i Kalmar län nu gör. En arbetsmodell har utarbetats för att genom de olika aktörernas erbjudanden och tjänster underlätta för fler företag i regionen att satsa på en internationalisering.

Fakta om enkäten
Leverantör: Inco Marketing Scandinavia AB i Göteborg
Period: november-december 2020
Typ av intervju: telefonintervjuer
Underlag antal företag: 768 st
Urval: branschöverskridande företag i Kalmar län med 5-200 anställda
Genomförda intervjuer: 441 st
Respondenter: Vd, ägare, annan på företaget ansvarig för export och import
Leverans: mitten av januari 2021

Undersökningen finns att ta del av via länken längst upp till höger på denna sida.

 

För mer information kontakta:
Athinna Papadopoulou, projektledare RES Kalmar län, 070-219 03 82
David Lengström, Vd Almi Företagspartner Kalmar län, 070-205 48 30

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart och lönsamt. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

Om Regional exportsamverkan i Kalmar Län
Regional Exportsamverkan i Kalmar Län är ett samarbete mellan de offentligt finansierade aktörerna (Almi Företagspartner Kalmar län, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Region Kalmar län samt Business Sweden) som arbetar med att främja små och medelstora företags ansträngningar att nå ut internationellt. Främjandet erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning och finansiering.