Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
17 september 2021

Varför behövs lån från Almi?

Bankerna lånar ju ut pengar till företag och dessutom är Almis räntor högre. Är det bara bolag som banken inte vill låna ut till som behöver Almis lån? Så skulle man kunna tro och jag har hört det flera gånger, inte minst argumenten kring räntorna.

Och visst, om alla bolag hade fått alla sina kapitalbehov tillgodosedda via exempelvis banker så hade det inte behövts något Almi. Men riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att det finns ganska många situationer där den privata marknaden inte har möjlighet att räcka till fullt ut. Och det betyder absolut inte att den privata marknaden inte gör sitt jobb, det gör den och den gör det bra! Utan det handlar om risk.

 

Varje gång något lånas ut så finns det en risk att det som lånas ut inte lämnas tillbaka. När jag gick i skolan och ville spela pingis på fritidsgården så fick jag till exempel lämna plånbok eller cykelnyckel som pant för att få låna ett pingisrack. Alltså något av någorlunda motsvarande värde för att kompensera om jag skulle få för mig att sno med mig racket eller förstöra det. Samma logik gäller när det handlar om att låna ut pengar. Med den skillnaden att det handlar om risken att bolaget som lånar inte kan skapa tillräckligt med pengar för att betala tillbaka lånet.

 

Alla som jobbar med att låna ut pengar har en skyldighet att försäkra sig om att bolaget som lånar har rimliga möjligheter att betala tillbaka lånet. Det måste alltså finnas rimliga och trovärdiga planer och budgetar som visar på en återbetalningsförmåga. Privata långivare såsom banker måste dessutom i de allra flesta fall ha säkerheter för lånet för att täcka upp för risken att det trots planer och budgetar inte går som tänkt. Och det är här som det ofta uppstår ett glapp mellan vad bolag behöver och vad banker kan tillgodose.

I många situationer där ett bolag ställs inför något som är nytt, det kan vara en satsning på en ny marknad, en ny produkt eller tjänst, tillväxt på befintlig marknad, omställning, bolagsförvärv eller start av en helt ny verksamhet, så är det inte ovanligt att de säkerheter som bolag kan ställa upp med inte är tillräckliga för att matcha behovet av kapital. Det är precis för sådana situationer som Almis lån finns till!

 

Att växa och utvecklas är ofta riskfyllt, men alla dessa situationer är också centrala för att få ett växande och dynamiskt näringsliv. Och inte minst är de viktiga för de enskilda bolagen för att bibehålla eller förstärka sin konkurrenskraft. Vårt jobb är att komplettera den privata marknaden där behov uppstår och därmed möjliggöra för fler företag att satsa på sin utveckling och konkurrenskraft.

I de allra flesta fall kombineras vår finansiering med en grundfinansiering från banken varför lånet från oss kan jämföras med ett topplån på en bostadsfinansiering.
David Lengström, VD Almi företagspartner Kalmar Län

I de allra flesta fall kombineras vår finansiering med en grundfinansiering från banken varför lånet från oss kan jämföras med ett topplån på en bostadsfinansiering. Det är också därför våra räntor är lite högre, både för att kompensera för den högre risken, och för att markera att vi vill att bolag ska lösa så mycket som möjligt av sina finansieringsbehov med banken. Vi ska inte konkurrera och vi ska inte vara med mer än vad som behövs. När det sedan gått en tid och risken upplevs som mindre är det inte ovanligt att antingen banken eller bolaget själv löser bort lånet från oss.

 

Det behöver alltså inte vara negativt om banken säger att de inte fullt ut kan möta det kapitalbehov som ditt bolag har. Se det hellre som ett kvitto på att ni tänker innovativt och framåtriktat. Varje år lånar vi ut till fler än hundra bolag i Kalmar län som alla har det gemensamt att de satsar och står inför något nytt, visst vill du vara ett av dem?!

Vill du läsa mer om Almis lån, och påbörja en ansökan, klicka här!