Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
2 juni 2021

Almi lanserar Grönt lån

Almis nya gröna lån ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna satsningar som bidrar till EU:s miljömål.

Nu lanserar Almi det gröna lånet. Syftet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi. För att satsningen ska klassas som hållbar ska den ge ett väsentligt bidrag till mål i taxonomin.

 

Tack vare en garanti från Europeiska investeringsfonden kan Grönt lån erbjudas med förmånliga villkor. Som motprestation ställer det gröna lånet högre krav på låntagaren. Bland annat kommer lånet att kombineras med en obligatorisk fördjupad kundanalys i form av en Framtidsdialog och en Hållbarhetsworkshop som ger förutsättningar för framtagande av en konkret handlingsplan inom hållbarhet.

 

–       Det är viktigt att företag har möjlighet att göra hållbara investeringar som har en positiv inverkan på klimatet och miljön. Vi ska ligga i framkant och vara en förebild, då behöver vi också ge företagen rätt förutsättningar, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

 

–       Jag är glad över att vi nu kan erbjuda ett Grönt lån. Svenska företag ligger på många områden långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Med det här nya lånet får nu fler företag möjlighet att göra investeringar som både ökar företagets konkurrenskraft och förbättrar vårt klimat.

För små och medelstora företag kan hållbarhetsfrågan vara ganska svårnavigerad. Många företag behöver stöd för att analysera vad hållbarhet innebär för dem och hur det påverkar företagets konkurrenskraft. Vi ser hållbarhet som ett sätt att framtidsrusta bolagen och vi har därför även lanserat nya affärsutvecklingstjänster inom hållbarhet som kompletterar det gröna lånet, säger Britta Burreau, vd Almi.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som har ambitionen att utvecklas och växa hållbart. Almi arbetar med företag i tidiga skeden med tillväxtpotential och etablerade företag som vill skala upp och expandera. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

EIF

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.

 

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, 070-3143434, lars.mardbrant@almi.se

Vill du och ditt företag: 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning

Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden. 

 

Mer om hur du kan framtidsrusta din verksamhet