Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
17 december 2021

Vi måste bli bättre i klassen

Sverige är bland de sämsta i klassen när det gäller antal kvinnor som driver företag. Vi tar helt enkelt inte tillvara de resurser som finns för att skapa tillväxt och det behöver förändras – nu.

Den 8 december 2021 deltog Sara Brandt, vice vd Almi, i en panel i Riksdagens andra kammare om kvinnors företagande. I panelen deltog: Mattias Andersson, näringspolitisk expert på Småföretagarnas riksförbund, Annie Lööf, partiledare Centerpartiet, Sara Brandt, vice vd Almi , Peter Gönczi, vd på Spotlight Group och Laila Bagge, entreprenör och Svensk Powerkvinna.
Den 8 december 2021 deltog Sara Brandt, vice vd Almi, i en panel i Riksdagens andra kammare om kvinnors företagande. I panelen deltog: Mattias Andersson, näringspolitisk expert på Småföretagarnas riksförbund, Annie Lööf, partiledare Centerpartiet, Sara Brandt, vice vd Almi , Peter Gönczi, vd på Spotlight Group och Laila Bagge, entreprenör och Svensk Powerkvinna.

Andelen kvinnor som driver företag i Sverige har inte förändrats nämnvärt på 25 år. Det var och är fortfarande på låga nivåer – lite mer än en fjärdedel av alla Sveriges företagare är kvinnor, i EU ligger snittet över 30%. Av EU-länderna är vårt utfall tredje sämst, endast Malta och Irland har en lägre andel företagande kvinnor.


Ser vi till aktiebolag med över 500 000 kr i omsättning drivs enbart 18% av kvinnor och det finns stora skillnader mellan kommuner i Sverige, den bästa på över 30% och den sämsta på 7%.


Tilltalas inte kvinnor i samma utsträckning som män av att starta och driva företag, investera och äga, styra sina arbetsdagar och motiveras av tillväxt och framgång?


Men självklart tilltalas kvinnor av detta, precis som män – det är inte en könsfråga. Forskning visar att det främst handlar om att normer runt företagare och företagande behöver förändras – det måste bli lika självklart för en kvinna att äga, finansiera, starta och driva bolag som för en man. Det är det inte idag trots att vi på många andra plan ser oss som ett jämställt land.


För att blir bättre i klassen behövs arbete på flera fronter under en längre tid. Det finns ingen enkel lösning. Det är också därför det tvärpolitiska initiativet WomEngage finns – vars mål är att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

Paneldebatt ägde rum i Riksdagens andra kammare - ett rum där allmän rösträtt röstades igenom för 100 år sedan.
Paneldebatt ägde rum i Riksdagens andra kammare - ett rum där allmän rösträtt röstades igenom för 100 år sedan.

Genom Almi är jag aktiv i WomEngage advisory board och den 8 december samlades politiker, framgångsrika företagare och vi som jobbar för att stötta och finansiera företagare på tillväxtresan i riksdagen för att se vilka trender som råder och vilka åtgärder som krävs. Där pratade vi bland annat om att vi måste:

 

 • Utmana och vidga normen runt företagande
  Vi behöver förstå att företagande kvinnor inte är en homogen grupp – några vill driva innovativa tillväxtbolag, andra ser företagandet som ett alternativ till anställning, men oavsett företagarform behöver vi jobba för att det ska vara lika självklart för en kvinna som för en man att välja företagande.

  Kvinnor måste bättre kunna identifiera sig med bilder av vem som är en företagare och vad som är företagande. Forskning visar att mångfald i ledningsgrupper, styrelser och ägande leder till starkare företag. Både män och kvinnor behöver arbeta med frågan att vidga företagarnormen.
 • Säkerställa tillgång till finansiering
  Redan i skolan sker en tydlig könsuppdelning som leder till yrkesval för kvinnor i branscher som historiskt har ansetts ha lägre lönsamhets- och tillväxtpotential. Vi behöver pusha finansiering till nya branscher där kvinnor finns idag och som också kan generera tillväxtmöjligheter, samtidigt som kvinnor ska uppmuntras att ta steget in i branscher som historiskt sett varit starka på att dra till sig kapital – två förflyttningar som kan ske parallellt.

  Aktörer som jobbar med finansiering måste aktivt arbeta bort filter och fördomar som utgör ett hinder för att utvärdera företag och entreprenörer på affären, inte kön.
 • Börja tidigt, redan i skolan
  Få in företagande tidigt i skolan tillsammans med utbildning i privatekonomi eftersom tillgången till kapital är väsentligt när man ska starta och driva företag. Jobba aktivt med förebilder runt företagande, lyft fram UF-programmet i skolan och uppmuntra till att göra utbildningsval som bryter normen. Vi vet att unga kvinnor som deltagit i UF har en större sannolikhet att se sig som företagare i framtiden.
 • Långsiktiga spelregler och ta bort stigmat ” att misslyckas”
  Många små och medelstora företag behöver långsiktiga spelregler för sin verksamhet och det är viktigt oavsett om det är en man eller kvinna som driver företaget. Om spelreglerna svänger hastigt kan det påverka företagandet inom enskilda branscher negativt och det kan vara branscher som har en relativt större andel kvinnor i företagandet.

  Laila Bagge pratade om att det är OK att misslyckas i sitt företagande. Man lär sig och går vidare och nyttjar nätverk och aktörer som stöd för ta sig upp igen – modigt och inspirerande!
För dig som vill satsa på ditt företag gäller det att tro på dig själv, var påläst och måla upp din vision för bolaget.

Vi inom Almi jobbar dagligen med dessa viktiga frågor. I vårt uppdrag att investera i framtida hållbar tillväxt ingår det att särskilt nå ut till kvinnor som är företagare för att finansiera och stötta tillväxtresan med riskkapital, lån och företagsutvecklande rådgivning.


Almi jobbar internt med kompetenshöjning för att säkerställa att rådgivningen och finansieringen är jämlik och utan filter. Vi möter entreprenörer med mångfald i våra team, jobbar med vår kommunikation genom att lyfta förebilder, satsar på en bättre igenkänning i bild och ord, lyfter nätverk och mentorer och sist men inte minst målsätter, mäter och följer upp. Det här ett pågående arbete som hela tiden måste förbättras.

 

För dig som vill satsa på ditt företag gäller det att tro på dig själv, var påläst och måla upp din vision för bolaget.

 

Satsa på tillväxt och var beredd på att finansiera din tillväxtresa. Att ta risk ingår i tillväxtföretagande och var inte rädd för misstag – de kommer för alla och vi lär oss av dem. Nyttja nätverk och stöd på vägen – ta kontakt med Almi eller andra aktörer. Det görs mycket, men många måste göra mer för att tillsammans säkerställa att vi blir bättre i klassen på kvinnors företagande i Sverige.

 

Sara Brandt,
vice vd Almi

För dig som inte hade möjlighet att vara med i Riksdagen för detta seminarium så kan du titta på det i efterhand. 

Företag med jämställda styrelser har högre lönsamhet

En genomgång av 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. Det framgår av en undersökning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi Företagspartner.

 

Samtidigt visar Almis årliga styrelsekartläggning att andelen kvinnor i styrelser står och stampar på en oförändrad nivå.

 

Läs mer och ta del av båda rapporterna här

Vilka är WomEngage? 

WomEngage är ett tvärpolitiskt initiativ med målet att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag.

 

Läs mer på womengage.nu