Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
12 oktober 2020

Växla upp ditt företags digitaliseringsresa

Är det något som kommit med Corona krisen så är det att digitaliseringen har fått en snabbskjuts som heter duga. Vi har blivit tvungna att lära om och lära nytt. Där det tidigare fanns en motvilja har man helt enkelt kastats in i videomöten och chattforum. Vissa bolag har blivit tvungna att hitta innovativa, digitala lösningar och i vissa fall ställa om hela sina verksamheter.

Ett bolag som fick ta och kavla upp ärmarna för att i sin tur tänka digitalisering var Lennartsfors AB. När Covid-19 kom ställdes bolaget på halt. Länder stängdes ner och med 50 procent export samt en ny maskin som precis skulle lanseras blev smällen hård.

 

Sedan 1980-talet har bolaget tillverkat järnhästar och är från begynnelsen det som ersatte hästar som transportbärare under skogsarbete. Idag är Lennartsfors utbud mycket mer än så och utöver skogsindustrin så når de även byggbranschen, arborister och jaktlag.

Dick visar upp en av produkterna live i Lennartsfors virtuella visningsrum.

Ställa om
Företaget brukade innan Corona delta på internationella mässor för att visa upp sina produkter. Vikten av att hitta nya sätt att marknadsföra sig var plötsligt större än någonsin och på så vis blev de tvungna att påbörja en ny digitaliseringsresa. Där med tog de tag i digitala omställningen i samband med Corona och byggde en digital mässmonter. Ett showroom online, dit den som är intresserad av maskinerna kan vända sig. Genom ett inbokat videomöte via Zoom kan de på ett enkelt sätt visa upp sina produkter.

 

Lennartsfors blev på ett sätt inkastad i det men faktum är att idag är vi alla i ett läge där digitaliseringen går snabbt. Vi står mitt i en digital transformation. Denna omställning påverkar alla delar av livet och kommer med möjligheter som vi innan bara kunnat drömma om, likaså utmaningar. Trots att en digital omställning faktiskt kommer med stora möjligheter för bolag att förbättra och effektivisera sina verksamheter så upplevs digitalisering många gånger svår och övermäktig.

Varför ska vi digitalisera?
Kort och gott så innebär det att du använder den digitala teknik som idag finns på marknaden för att utveckla ditt företag. Faktum är att möjligheterna är i princip oändliga men i slutändan kan en digitalisering innebära effektivisera interna och externa arbetsprocesser. Även öka intäktsströmmar, större informationsflöde och lättillgänglig kunskap att hämta vilket i slutändan gynnar dig och dina kunder.

Vad ska vi börja med i digitaliseringen?
Att göra en nulägesanalys för att sedan sätta upp tydliga mål för verksamheten är en bra start. Fråga sedan dig själv vad syftet är och vad i sin tur som möjliggörs genom digitalisering. Se även till att omvärldsbevaka. Vad gör andra, kan jag göra likadant? En god idé kan vara att ta in extern hjälp för att kommer igång med arbetet mot ett mer digitalt bolag.

Hur påbörja arbetet med digitalisering?
Almi kan stötta dig i arbetet med att komma igång eller vidareutveckla ditt arbete med digitalisering. Vi har allt från individuell rådgivning, till grupper där du kan jobba tillsammans med andra, till mentorprogram.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info.varmland@almi.se så hjälper vi dig.

Vilka områden behöver du och din organisation digitalisera?

1. Bolagets strategi och omvärldsbevakning
2. Förändringsledning och intraprenörskap
3. Kund och erbjudande
4. Marknadsföring och försäljning
5. Produktion och leveranskedja