Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
28 september 2021

”Framtidsgeneratorn gör hållbarhetsarbetet konkret”

Markus Ryberg och Magnus Haugerud driver företaget AddExport och för dom har hållbarhetsfrågan alltid varit viktig. Med hjälp av Almis Framtidsgenerator har de tagit sin hållbarhetspolicy till nästa steg genom att integrera hållbarhet i sin affärsmodell.

AddExport hjälper företag att introducera produkter och skapa försäljning på marknader över hela världen. Ända sedan företaget startades för fem år sedan så har hållbarhetsarbetet varit en viktig fråga för grundarna Markus Ryberg och Magnus Haugerud. För ungefär ett år sedan tog de fram en hållbarhetspolicy tillsammans med en hållbarhetskonsult. I somras bestämde de sig för att ta nästa steg med Almis Framtidsgenerator.

 

- Det blev ett sätt för oss att fördjupa vårt arbete, säger Magnus.

 

Genom en Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop identifierades tre hållbarhetsområden.

- Det blev tydligt för oss vilka mål vi skulle välja bort och vilka vi skulle prioritera utifrån där vi kunde göra störst skillnad för våra kunder och intressenter. Almis rådgivare Sebastian Van den Bergen och Louise Larsson fick oss också att inse att vi måste lyfta det arbete vi faktiskt gör, säger Markus.

 

Kopplat till målen har även aktiviteter, arbetsdokument och checklistor tagits fram.

- Vi har hela tiden haft hållbarhet i tanken men inte så konkretiserat som nu, säger Magnus.

 

Arbetet med Framtidsgeneratorn gav Magnus och Markus många insikter och har fått en stor inverkan på hela AddExports affärsmodell.  

- Vi strävar efter att ha hållbarhetsdelen som en röd tråd genom alla moment som vi gör med våra kunder. Det var häftigt att vi fick olika sätt att integrera hållbarhetsarbetet att bli en del av vår affärsmodell och faktiska aktiviteter som gör att det ska bli så, säger Markus.

 

Som exempel berättar han att Framtidsdialogen resulterade i att de behövde checklistor för vilka krav ett företag måste uppfylla för att bli kund. Ett annat arbetet som är på gång är att uppdatera kundavtalen i linje med deras hållbarhetsmål.

"Framtidsgeneratorn är en bra start eftersom det resulterar i handfasta aktiviteter för att ta nästa steg"
Markus Ryberg

Vill påverka sina kunders hållbarhetsarbete

 

För AddExport handlar hållbarhetsarbetet lika mycket om att integrera hållbarhet som en del i deras egna affärsmodell som att påverka deras kunder att agera mer hållbart. Det som är unikt med AddExports affärsidé är deras sätt att stötta kunden i hela deras exportresa – från nuläge till kontakt med tilltänkta partners eller distributörer. Det gör att de har chans att påverka sina kunders hållbarhetsarbete i stora delar av exportaffären.

 

- Vi väljer aktivt att jobba med kunder som vill jobba för ett bra hållbarhetsarbete. Vi har flera kunder inom industrin och vill utmana våra kunder att bli mer medvetna och arbeta mer cirkulärt, då kan vi få större effekt tillsammans. Vi går därför in i ett projekt med IUC Stål & Verkstad nu. Det känns kul att kunna påverka företagen i rätt riktning,  säger Magnus.

 

En lärdom som grundarna av AddExport tar med sig är att bli bättre på att berätta om deras hållbarhetsarbete och göra det till en tydlig USP för deras företag.

-  En ny insikt från arbetet med Framtidsgeneratorn är att vi nu i ett tidigt skede ska ringa till potentiella kunder för att fråga dem om vad som är viktigt i ett hållbarhetsperspektiv och vad som är viktigt för dom för att kunna jobba med oss. Det blir ett spännande steg i att utveckla vår affärsmodell ytterligare, säger Magnus.

 

- Vi är transparanta med vårt arbete och kräver samma öppenhet hos både leverantörer och kunder. För exporterande företag är hållbarhet ett måste. Dom företag som inte är med på resan nu kommer ha problem att hänga med sen när det blir hårdare krav, säger Markus.

"Våra rådgivare Louise och Sebastian fick oss att inse att vi gör mycket bra inom hållbarhet som vi måste berätta om för våra partners och kunder"
Magnus Haugerud

Almi – ett bra stöd för fortsatt tillväxt

Markus och Magnus brinner för att få fler företag i Värmland att nå ut internationellt. Genom Exportsamverkan Värmland och VD grupp Internationalisering nätverkar de med andra företag i regionen för att prata exportförsäljning. Nyligen blev de också utnämnda till lokala finansieringsrådgivare för Exportkreditnämnden.  

 

- Vårt mål är att få fler svenska och värmländska produkter och tjänster ut på en större marknad och hjälpa företag att bli bättre på hållbar export, säger Markus.

 

Sedan tidigare har AddExport haft stöd från Almi, både i form av lån och affärsutvecklingserbjudandet Växa Smart mål och vägval.

 

- Almis program Växa smart mål och vägval är en stor anledning till hur vårt företag är uppbyggt idag. Vårt erbjudande är tydligare och verksamheten uppdelad på två affärsområden. Arbetet tillsammans med Louise Larsson har gett oss bättre förutsättningar och en tydlig målsättning för fortsatt tillväxt, säger Markus.

Magnus Haugerud och Markus Ryberg som står bakom företaget AddExport.

Fakta: AddExport

 

Om addexport: AddExport hjälper företag att skapa försäljning och expandera på marknader över hela världen.

Grundandes: 2016

Grundare och ägare: Markus Ryberg och Magnus Haugerud

Anställda: 2

Säte: Karlstad

Vill du och ditt företag:

 

  • kickstarta ert hållbarhetsarbete
  • identifiera nya affärsmöjligheter
  • identifiera hållbarhetsrisker
  • få koppling till relevanta hållbarhetsmål inom ramarna för Agenda 2030
  • få underlag för information, marknadsföring och varumärkesbyggande insatser med koppling till hållbarhet
  • få ett kunskapslyft i hållbarhetsfrågan och få möjlighet att involvera medarbetare och/eller nyckelpersoner
  • få underlag för en initial hållbarhetsstrategi för bolaget
  • få finansiering till din gröna satsning
  • Vill du komma igång? Genom Framtidsgeneratorn utvecklar du ditt företags hållbarhetsarbete och rustar för framtiden.