Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
6 september 2019

Ny styrelse i Almi Värmland

Vi vet att ett riktigt bra styrelsearbete i hög grad bidrar till ett företags utveckling. Detsamma gäller för Almi Värmland och nu är den nya styrelsen på plats.

Almi Värmland fungerar som alla aktiebolag. Det är ägarna som bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen och vad bolaget ska leverera för värde till ägarna formuleras via ägardirektiv.

 

Almi Värmland är ett dotterbolag till Almi Företagspartner, som ägs av staten till 100 procent. Almi Värmland i sin tur ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av Region Värmland.

 

Ägarnas förväntningar på Almi Värmlands verksamhet är att den ska stärka näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.

Det är otroligt stimulerande att jobba med de här frågorna. Styrning och ledning är en superviktig fråga för alla företag, oavsett storlek, och att som vd ha en ordförande och styrelse som bollplank är ovärderligt.
Anna Lundmark Lundberg, vd Almi Värmland

Almi Värmlands styrelse

  • Per Fredriksson, styrelseordförande
  • Juliana Perez Falke (nyinvald)
  • Tomas Riste
  • Louise Törnefalk Svanqvist (nyinvald)
  • Fereshteh Jalayer (nyinvald)
  • Henrik Lindblom