Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
26 juni 2020

100-tals företag ansökt om Brygglånet i Västsverige under Coronakrisen

Kapitalbehovet hos små och medelstora företag har varit stort under coronakrisen. Det visar efterfrågan på Almi Västs Brygglån. Tio veckor in i krisen hade 334 företag ansökt.

 

 

Den 20 mars meddelade regeringen att Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet.

Av de 334 företagen i Västra Götaland som ansökt om lånet, per den sista maj, har 122 beviljats och Almi Väst har lånat ut 86 miljoner kronor till dem.

– Efter det, fram till den 18 juni, har vi beviljat 36 företag till. Så totalt har Almi Väst beviljat Brygglån motsvarande 125 miljoner kronor, säger Sara Wallin, vd Almi Väst.

Att inte andelen beviljade är högre beror bland annat på att företagen avvaktar med att lyfta lånen tills man sett vad andra åtgärder man gjort har fått för effekt. Andelen som får avslag på sin ansökan är cirka 25 procent.

 

Nationellt har totalt 2 693 företag ansökt om finansiering för att överbrygga effekterna av coronakrisen.

– Almi har en viktig roll för att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra coronakrisens effekter på svenska jobb och företag. Vi kan nu se att Almis lån och särskilt Brygglånet har nått ut till många behövande företag, säger Ibrahim Baylan Näringsminister.

 

Västra Götalands företag står för totalt 12 procent av ansökningarna.

– Vi kommer att ha bärkraftiga tillväxtföretag även i framtiden. Almi Väst har spelat en viktig roll för många företag i den här situationen. Efter den akuta krisen kommer vi spela en fortsatt viktig roll för att hjälpa dem att växa med hjälp av rådgivning och finansiering. Det gäller både startups och etablerade företag, säger Sara Wallin, vd Almi Väst.

 

Det är huvudsakligen mindre företag som sökt Brygglånet. Åtta av tio företag har färre än 10 anställda. De vanligaste branscherna för Brygglånet är handel, hotell och restaurang, samt tillverkning.

 

Små och medelstora företags lånebehov under coronakrisen

Almi har sammanställt en rapport som baserar sig på information om de företag som ansökt om lån eller amorteringsanstånd under coronakrisen. Framförallt Brygglånet som specifikt har framtagits i syfte att ge företag möjlighet att överbrygga krisen. Syftet är att belysa hur utvecklingen har sett ut och hur Almi har bidragit till företagens fortlevnad.

Rapporten visar volymer, omfattning samt information på en aggregerad nivå om företagen som sökt.

 

Rapporten finns att hämta här »

 

Se seminariet där rapporten presenterades här »

 

Kontakt

Sara Wallin, VD Almi Väst, 0706-37 43 00

 

ALMI Företagspartner Väst
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.