Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

VD-gruppen – se på ditt företag med nya glasögon

RSS
 1. 5 maj 2021

  Insikt: Visa nyttan med att fokusera på hållbarhet 

  Överallt syns tecken på en pågående omställning till ett mer hållbart samhälle och pandemin har skyndat på trenden.
 2. 29 april 2021

  Delårsrapport januari - mars 2021

  Almis utveckling inom lån, affärsutveckling och riskkapital
 3. 28 april 2021

  Banker spår starkare konjunktur

  Almis senaste undersökning bland bankkontorschefer visar tro på en stark konjunkturutveckling.
 4. 23 april 2021

  Tillväxtfacilitatorn

  De stöttar, vägleder, finansierar och ger energi till företagare över hela Sverige. Sedan 1994 bistår statligt ägda Almi företag i alla branscher, allt ifrån tillverkande företag i Småland till techbolag i storstan. Almi genererar tillväxt, långsiktig hållbarhet och är ett komplement till privata aktörer på marknaden.
 5. 14 april 2021

  Låneindikatorn - Stark konjunktur för mindre företag

  En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.
 6. 29 mars 2021

  Företagare med utländsk bakgrund har drabbats extra hårt av pandemin

  Närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. Det är branscher med en stor andel företagare med utländsk bakgrund som drabbats extra hårt. Det framgår av en undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.
 7. 25 mars 2021

  Års- och hållbarhetsredovisning 2020

  Nu är års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 publicerad.
 8. 23 mars 2021

  Insikt : Utgå från siffror för att fatta beslut

  Rådgivning från Almi inför en tillväxtsatsning handlar ofta om att planera kapitalbehovet som behövs för att expandera.
 9. 19 mars 2021

  Almi tecknar avtal om EU-garantier för att stödja svenska små och medelstora företag

  Europeiska investeringsfonden (EIF) och Almi har undertecknat två garantiavtal inom ramen för "Europeiska garantifonden (EGF)" – en del av EU:s räddningspaket på 540 miljarder euro – för att möjliggöra ökad utlåning till svenska små och medelstora företag med hållbar tillväxtpotential.
 10. 9 mars 2021

  Varför jämställda styrelser?

  Ett aktivt styrelsearbete i noterade bolag är en självklarhet. Men när det gäller mindre bolag är det inte alls lika självklart. Britta Burreau, vd och koncernchef Almi och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland berättar.