Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Intervjublogg med Sara Wallin
15 oktober 2017

BLOGG - Kommersiellt driv viktigt för hållbar tillväxt

Sara Wallin intervjuar Martina Wettin.

Västsverige behöver bolag som växer. Och som framför allt växer hållbart. Sara Wallin, vd på Almi Väst, intervjuar Martina Wettin, innovationsrådgivare på Almi.

 

Martina Wettin har omfattande erfarenhet från miljöteknik branschen, som anställd men främst som entreprenör. Sedan två år tillbaka är hon också en av Almi Västs upphandlade innovationsrådgivare på konsultbasis.

 

Hur mycket tycker du att hållbarhetsaspekten kring innovation har förändrats de senaste tio åren?
– Skillnaden är verkligen markant. Förr var det mest fokus på ekonomin, nu finns det allt fler vars affärsidé bottnar i hållbarhet och de problem och frågeställningar som innovationen är tänkt att adressera. I många branscher har det blivit en överlevnadsfråga att utgå från exempelvis miljöfrågan, oavsett om innovationen har sitt ursprung inom vattenrening, medicinteknik eller fordonsindustrin. För mig som jobbar med innovationsfrågor är hållbarhetsfrågan alltid något som behandlas.

 

Något som också blivit vanligare är att företag har en uttalad mission i sin affärsplan, alltså vad man vill bidra med i ett större perspektiv. Hur ser du på det?
– Det är tydligt. Att innovationen bidrar till ett hållbarare samhälle spelar roll för hur framgångsrik den kan bli på marknaden. Det handlar inte bara om miljöpåverkan, utan också om social och ekonomisk hållbarhet. Och det är inte bara kunder som driver på den utvecklingen, utan också vilken kompetens du kan knyta till företaget. En uttalad mission, som levs i företaget, spelar stor roll för attrahera rätt personer.


– Även stat, region och kommun driver på att det finns en medveten hållbarhet i de innovationer som når marknaden. Vi på Almi, exempelvis, har med det i våra kriterier när vi bedömer innovationen. Vi belyser hela kedjan, från könsfördelning av teamet till inköp och miljöpåverkan. Det är riktlinjer vi fått från Näringsdepartementet.

 

Det finns en påverkan mot mer hållbar tillväxt både från marknad och innovationssystemet?
– Ja, och det är bra. Att vara värderingsstyrd blir allt vanligare bland företag.

 

Blir ekonomisk framgång till slut underordnat?
– Nej, det måste finnas ett kommersiellt driv. Det får inte bara handla om att förälska sig i teknikutveckling och hållbarhet.

 

Du som kommer från miljöteknik. Hur ser du på Västsvenska miljöteknikföretags möjligheter bli internationellt stora?
– Jag upplever att vi har gott renommé utomlands. Det finns länder som har oss som första val, exempelvis när det gäller att söka nya lösningar för vattenförsörjning och rening. Att sätta samman kompletta miljötekniksystem och lösningar tror jag kan bli jätteviktigt och framgångsrikt för Västsvenska företag och innovatörer. Att det är enkla system att driva och sköta som sätts på marknaden ser jag också som en viktig framgångsfaktor för framgångsrik exportnäring.

 

Om intervjubloggen
Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.


Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?