Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Intervjublogg med Sara Wallin
8 maj 2017

BLOGG - Många företag missar en köpstark målgrupp

Sara Wallin intervjuar Camille Chebli.

Personer med utländsk bakgrund i Sverige har en köpkraft på cirka 200 miljarder kronor. Och den växer. Det är en målgrupp många svenska företag förbiser. Sara Wallin, vd på Almi Väst, har intervjuat Camille Chebli, IFS-rådgivare på Almi Väst.

 

Hur kan svenskar se fler affärsmöjligheter i målgrupper med ursprung utanför Sverige, om köpkraften är så stor som 200 miljarder kronor (enligt Timbro)?
– Ser man målgruppen som konsumenter av varor och tjänster, så är det av vikt att utveckla och anpassa tjänsterna och varor utifrån behovet. Om svenska företag ser att det här är nya konsumenter, med nya attityder, nya sätt att kommunicera, behov av produkter och tjänster som inte finns i Sverige idag, så finns mycket pengar att tjäna.

 

Hur ska de se de affärsmöjligheterna?
– Det är väldigt viktigt att titta på alla styrkor hos målgruppen. Ser vi på dessa människor som potentiella arbetstagare, som besitter kunskap och erfarenheter som vi ibland saknar, kan företagen genom att knyta till sig personer från målgruppen lära sig se nya marknader och utvecklas för tillgodose behoven.


IFS tjänsten på Almi är ett tydligt exempel på hur man kan gå tillväga för att nå en speciell målgrupp.
Genom att ta in kompetent personal med utländskbakgrund har Almi lyckats nå en ny marknad, det har bidragit till att fler företag inom målgruppen har startats och arbetslösheten minskat.

 

Ser du fler möjligheter?
– Många personer inom målgruppen har varit duktiga företagare i sina hemländer. De är angelägna om att driva egna verksamheter i Sverige. Det de behöver är hjälp med rådgivning och finansiering och det är vad Almi gör exempelvis. De kanske ser vissa möjligheter och behov som svenskar inte ser. De kan knyta band till andra länder där på sikt svenska företag kan göra affärer.

 

Vad missar vi om vi inte tar vara på möjligheten?
– Mycket. Dels utveckling av nya marknader. Varje företag i Sverige vill ju öka omsättning och lönsamhet, vi vill hitta nya kunder. Den nya marknaden finns framför näsan men man ser den inte om man inte lyfter blicken. Risken är att utländska företag kommer in och kan tillgodose behoven. Idag är det mest företag som ägs av personer i målgruppen personer med utländsk bakgrund som når dem. Vi pratar ändå om cirka 20 procent i Sverige och ännu större andel i storstäderna.

 

Om intervjubloggen
Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.


Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?