Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Intervjublogg med Sara Wallin
14 februari 2017

BLOGG - Planera likviditeten när företaget växer

Sara Wallin intervjuar Mikael Madison.

Tillväxt och investeringar kräver kapital. Och även om stora order flyter in kan företaget gå på en mina. För det gäller att ha med sig likviditeten på resan. Sara Wallin, vd på Almi Väst, har intervjuat Mikael Madison, finansieringsrådgivare på Almi Väst.

 

Finansiera investeringar som fastigheter eller maskiner är en sak. Där finns ofta säkerhet som bankerna kan använda sig av . En annan är att finansiera rörelsekapital.


– Att veta sin likviditet och se behovet i förväg är viktigt. När man gör en satsning eller ska investera är det viktigt att informera banken och ha banken med sig så banken stöder den investeringen. Då är det också lättare att få med sig exempelvis oss på Almi i investeringen, säger Mikael Madison.

 

Skiljer sig, enligt din erfarenhet, stora och små bolag på den här punkten?
– Skillnaden är ofta att stora bolag har större framförhållning. De planerar sin likviditet. Det är bra att i förväg ha tänkt till hur mycket som kommer att gå åt och ha en plan för det.

 

Kan du ge några exempel?
– Vi kan titta på ett par olika scenarier. Ska man bygga en fastighet kan det bli dyrare än beräknat. Det gäller att ta höjd för det innan. En annan sak är om man får en stor order av en kund. Affären kanske innebära att man får stora kostnader och utbetalningar innan man får betalt av kunden. Kanske krävs en investering i maskiner, fler anställda eller liknande. Då är det viktigt att man har likviditet för att klara det. Vi på Almi är ofta med och order finansierar, inte minst åt stora företag. Det kanske är en säker order, kunden har sund ekonomi men företaget behöver likviditet för att genomföra uppdraget. Då kan vi vara med och finansiera.

 

När är det vanligast att företag undervärderar likviditetsbehovet?
– Jag tycker att man ska ha stor respekt för export. Det kostar ofta mycket pengar. Särskilt om man inte bara ska sälja utan också ska etablera sig i utlandet. Det driver mycket likviditet och kostnader för etablering och organisation. Vi ser ofta företag som råkar illa ut vid sådana satsningar.


– Jag har själv arbetat som ekonomichef i internationellt satsande företag och har gjort den resan. Det gäller att vara likvid. Sedan dess är det också en käpphäst för mig att alltid se till att du får betalt när du exporterar. Det kan man se till genom bra bankgarantier eller remburser. Sådant hjälper bankerna till med. En kundförlust är både negativt för resultatet men samtidigt är det ju även pengar man lagt ut på att tillverka en vara som man nu inte får tillbaka.

 

Vad skiljer sig menar du?
– Sverige är ganska unikt när man inte får betalt. Har du en tvist i Tyskland och andra europeiska länder är det ofta advokater som gäller. Det finns inget inkasso, det är långa processer som kostar mycket pengar. Var noga att inte gå för långt i relationen med kunderna innan du har säkerställt att kunden har pengar.

 

Hur ska man resonera inför en planerad tillväxt?
– Om du sitter med banken och ditt företag omsätter tio miljoner och vill dubbla omsättningen. Då sätts en budget på 20 miljoner nästa år. I det läget är det kanske rimligt att ha en diskussion med banken att företaget behöver en rörelsekredit på två miljoner och en factoring på en miljon. Om inte banken är med på det kanske man inte ska göra satsningen.


– För när man expanderar och dubblar omsättningen kommer initialt stora kostnader. Man behöver öka varulager, någon ny maskin, bygga om lokaler, öka personal, skapa marknadskampanjer. Först år tre till fem i en sådan satsning kanske man börjar tjäna pengarna.

 

Likviditeten är alltså ett viktigt hinder för tillväxt att ta i beaktning?
– Det är ofta företag inte ser hur mycket likviditet tillväxten kräver. Det gäller att vara framsynt. Ha koll på likviditetsprognosen. Att man håller den levande. Om man är framsynt blir satsningen också mer trovärdig för dem som kan hjälpa till att finansiera rörelsekapitalet. Skicka månadsbokslut och likviditetsprognos till kreditgivare, som oss och banken. Får man den informationen känner man minskad risk. Och då är det lättare att föra en bra dialog.


– Plötsligt är man kanske i en fas av utvecklingen när det går dåligt, man tappar en kund, blir av med en nyckelperson etc. Informera gärna om det.

 

När lånar ni ut till rörelsekapital?
Är det ett bra företag som är i en tillväxt fas, har ett likviditetsbehov, har en sund ekonomi, jobbar på ett hållbart sätt - ja, då ställer nästan alltid Almi upp. Det är vår roll. Jag ser det så här: "Jag behöver rörelsekapital i min verksamhet", säger kunden. "Det kanske vi kan lösa. Visa mig att jag kan få tillbaka dem", brukar jag ibland då svara.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?