Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Intervjublogg med Sara Wallin
15 maj 2019

BLOGG - ”Premiera dem som vill tänka nytt kring mångfald”

Olika åldrar, kön, socioekonomisk bakgrund, utbildning, erfarenheter. Trots att både forskning och praktik visar att mångfald i företagets alla nivåer är lönsamt ser inte minst styrelser och ledning i bolagen likriktade ut.

Attityder tar tid att förändra. Vi behöver tänka nytt, säger Alen Saric, finansieringsrådgivare på Almi Väst i en intervju med Almi Västs vd Sara Wallin.

 

Hur ser du på mångfaldsfrågan i de verksamheter du möter?

– Det är betydligt fler som pratar om vikten av mångfald än som verkligen gör något. Man nickar men tar inte tag konkret i mångfaldsfrågan. Det intressanta är att de gånger vi hör företagare berätta om när man har tänkt utanför ramarna brukar det bli fantastiska historier. Så vi kanske generellt behöver bli bättre på att visa goda exempel, sådana som är konkreta och på riktigt. Problemet är bara att berättelser som visar de få konflikter som mångfald kan innebära, när man är olika, får större genomslag än den otroligt stora nyttan mångfald skapar.

 

Vari ligger hindren?

– I Sverige ligger vi säkert längre fram när det gäller inkludering och jämställdhet än många andra länder. Ändå har vi kommit en väldigt kort väg på resan. Kolla bara exempelvis jämställdheten bland styrelser i bolag med mer än fem miljoner i omsättning, där inte ens var femte ledamot är kvinna. Andelen VD:ar ser ännu sämre ut. Attityder tar tid att förändra. Mångfald tar också tid och det kostar pengar. Det är ett hinder.

 

Vad skulle man kunna göra då?

– Jag tror vi behöver börja tänka annorlunda. Jag tror generellt inte på tvingande parametrar, som lagstiftning, eftersom entreprenörskap i sig behöver innehålla mycket av fri tanke. Därför tror jag mer på premiering. Idag har vi exempelvis lägre arbetsgivaravgifter för unga, för att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Varför inte ha liknande incitament för företag som visar på ett aktivt mångfald- och jämställhetsarbete i styrelser och ledningsgrupper. Vi behöver våga prova och tänka mer fritt.  Så varför inte: Premiera dem som vill tänka nytt och arbeta mer strukturerat kring mångfaldsarbete. Det behöver vara en diskussion kring det här som är på allvar.

 

Vad vinner vi?

– Man behöver alla typer av personer och bakgrunder för att göra bra affärer, men också internt i företaget. Det är lättare att skapa förändring. Om alla tänker lika och ser likadant på verkligheten, då ifrågasätts inget. Det skapar inte utrymme för reflektion.

– Arbetskraften är också flyktig, kanske flyktigare idag än när normen var att prestige låg i att ha varit länge på samma arbetsplats. För att attrahera rätt personer måste man jobba med mångfald, jämställdhet och hållbarhet.

– En annan viktig vinst är när du behöver de nätverk som finns kring ett företag. Det gäller när du söker nya kunder, medarbetare, råd, finansiering, allt som rör företagandet. Om ditt företags styrelse och ledningsgrupp då bara består av personer som känner samma personer med likadan bakgrund, då blir ditt samlade nätverk betydligt snävare. Ju mer mångfald, desto större samlat nätverk.

 

Så vad kan den som läser det här konkret göra direkt efteråt?

– Börja med att bryta något av de mönster som finns idag. Om jag som startar företag eller driver ett projekt så attraheras jag, liksom de flesta andra, av personer som är som jag själv och tycker som jag själv. Och ett av problemen, som egentligen inte är problem, är att det absolut kan innebära framgång även med starkt homogena grupper. I många fall rejäl framgång, annars hade det ju inte sett ut som det gör. Men tänk vilken framgång alla de här företagen och projekten kunde ha haft. Sannolikt hade den samlade utväxlingen varit enorm, även om det är något vi aldrig kan få reda på. Vad vi däremot vet är att det sannolikt blir bättre om man blandar kön, ålder, socioekonomisk bakgrund.

 

Hur kan verksamheter som Almi hjälpa till i den här frågan?

– Har man ett snävt nätverk, vilket jag tror att många har i jämförelse med vad man kan få, är kanske första stegen svåra. Jag hör ofta företagare beklaga sig över att de vill ha andra typer av personer i sin styrelse, men hittar dem inte. Då tänker jag att kanske det är matchningen som är svår. Vi behöver alltså tänka annorlunda, men också skapa plattformar för att hitta olikheter. En sådan plattform är Almi, även om säkert vi också kan utveckla vårt arbete. Vi träffar väldigt många med otroligt hög kompetens, olika bakgrund, kön och åldrar. Använd helt enkelt andras nätverk.

 

Om intervjubloggen

Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.

Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

 

 

 

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?