Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:
Intervjublogg med Sara Wallin
14 september 2017

BLOGG - Riskkapital kan skapa snabbare tillväxt i bolaget

Sara Wallin intervjuar Mats Enegren.

Räcker inte kapitalet till en satsning du vill göra. Då är riskkapital ett alternativ. Men tänk på att externt ägarkapital innebär att du också måste vilja sälja ditt företag längre fram Sara Wallin, vd på Almi Väst, intervjuar Mats Enegren, Almi Invest.

 

Vad skiljer egentligen riskkapital från annat kapital?
– Vi brukar skilja på ägarkapital och lånekapital. Vi på Almi Invest arbetar endast med ägarkapital. Riskkapital är ägarkapital som är riskvilligt. Det ska ge bolaget möjligheter att växa fortare än vad endast entreprenörens kapital skulle kunna innebära.

 

Vad tillför ni allra bäst?
– Vi tillför, förutom kapital, kompetens, trovärdighet, styrka för entreprenören. Vem vill göra affärer med fattiga bolag?

 

I vilka skeden är riskkapital rätt?
– När man inser att de egna kapitalet inte räcker för den satsning man vill göra. Ofta finns det ett marknadsfönster som man är rädd ska stängas om man inte är tillräckligt snabb. Det kan också vara accelererad marknad. Kanske är det en marknadssatsning som kräver mycket marknadskapital som man inte kan mobilisera i de egna leden. Ofta kombineras vårt ägarkapital med lånekapital och krediter från Almi och/eller banker.

 

Att ha ett externt ägarkapital i ryggen spelar kanske roll i kontakten med banker också?
– Ja, bolagen blir bankfähiga om man stärker upp det egna kapitalet. En större satsning på ägarsidan ökar möjligheterna att attrahera annat kapital.

 

Vad är viktigast att tänka på om man vill ta in riskkapital för att satsa?
– Du måste förstå att vi vill ha avkastning på vårt kapital. Vi är kortsiktiga ägare och vill bara vara delägare i ett bolag i fem till sju år. Det är viktigt för oss att ha ett aktieägaravtal som ger oss rättigheter men också skyldigheter. Aktieägaravtalet ska syfta till att vi och entreprenören sitter i samma båt och ror åt samma håll.


– Viktigt är också att det här inte är gratispengar. Det är ett ansvar från både oss och entreprenören att ta in externa ägare. Någon gång ska vi tillsammans sälja det här bolaget. Till skillnad från exempelvis ett familjeföretag som finns i släkten i generationer.

 

Ofta pratar man om att riskkapital innebär mer än bara pengar, det är också viktigt att de kommer parat med rätt kompetens?
– Vi som arbetar på Almi Invest har skiftande bakgrund. De flesta har arbetat i företagsledande ställning. Vi jobbar med ett nätverk som möjliggör att vi tillsammans kan hitta duktiga människor som kan sitta i styrelser i våra portföljbolag. Från dag ett börjar vi fundera på vad en bra styrelseordförande kan tillföra ett visst bolag. Entreprenörerna är specialisterna i sitt område, vi är generalister som är bra på bolagsstyrning och affärsutveckling.

 

Hur genomtänkt måste exitplanen vara när man vänder sig till er?
– Den behöver man inte ha färdig när man vänder sig till oss. Den kan vi gemensamt arbeta med. Det viktigaste är att entreprenören är medveten och verkligen trovärdig i att han eller hon kan tänka sig avyttra sin bebis någon gång. När vi väl gör investeringen, då har vi ett aktieägaravtal där det här är reglerat. Om inte i detalj, så en skrivelse om att vi tillsammans ett visst år ska hitta en rådgivare för att hitta köpare eller notera bolaget.

 

Vad tittar ni på i möjligt företag som vänder sig till er?
– Det viktiga är att affärsidén är skalbar, alltså kan växla upp till en större marknad. Men också att säljarbetet inte är beroende av entreprenören. Man ska helst inte vara beroende av någon person i den här typen av företag. Säljkompetens är ofta något vi försöker hjälpa företaget vi investerar i med. Ofta är entreprenörer bra på att utveckla, men dåliga på att sälja. Det blir komplicerat. Att göra fint marknadsmaterial och broschyrer spelar ingen roll om man inte vågar ringa kunden eller vet hur kunden tänker.

 

Samtidigt är väl entreprenören väldigt viktig?
– Ja, det är bättre att investera i en duktig entreprenör med en medioker produkt eller tjänst än att investera i en kanonprodukt med en medioker entreprenör. Vi investerar i människor som ska göra jobbet. Vi har investerat i bolag som har varit tvungna att skruva om sin tjänst nästan helt för att man upptäcker att det inte går att sälja. Till skillnad från andra som inte har förmågan att vara flexibla och ändra modell.

 

Är ägarandelen oftast stötestenen?
– Vanligt förekommande är att en entreprenör vill ha kapital, men inte dela ägandet. Vi måste göra en analys om entreprenören är intresserad genuint av att öka takten, öka värdet av bolaget. Eller vill man bara ha kapital.


– Som entreprenör kanske man ska fundera på om det är bättre att äga 20 procent av något som är värt 100 miljoner än att äga 100 procent av något som aldrig blir något, eller bara harvar på i sin hemmamarknad.

 

Vad är typiskt för Almi Invests investeringar?
– Vi jobbar ofta i tidiga skeden, vilket också innebär högre risk. Vårt kapital är det man kallar Venture Capital. Jämför man det med private equity, där man köper bolag som kanske till och med är noterade, paketerar om och gör ny exit. Det är en annan form. Det är viktigt att se att det är olika riskkapital.


– Almi Invest är idag Sveriges meste investerare i de tidiga skedena. Vi investerar ofta mellan två till fem miljoner. Det gör sällan de större andra aktörerna. Vi är därför beredda att ta en större risk än de allra flesta, som tycker att den storleken på investering är för liten. Det finns ett gap där det är svårt att skaffa kapital. Där fyller vi en viktig funktion. Vår fond är bestyckad av dels EU-pengar, men också från Västra Götalandsregionen och Region Halland, tillsammans med moderbolaget Almi Företagspartner. Även Business Region Göteborg är med.

 

Om intervjubloggen
Jag heter Sara Wallin och är VD för Almi Väst. På Almi Väst möter vi många företagare varje dag. I vårt arbete med att bidra till att skapa bärkraftiga företag möter vi dem dessutom i spännande utvecklingsfaser.


Alla mötena innebär att vi snabbt ser trender, utvecklar vår kompetens och får stor kunskap om det västsvenska näringslivet. De här kunskaperna vill vi inte sitta inne med, vi vill självklart förmedla dem till er. Därför kommer jag att intervjua medarbetare. Under intervjuserien lyfter vi frågor som företagsöverlåtelser, hur man ska agera för att få finansiering till innovation, mångfald och jämställdhet i styrelser, företagande som nyckel till integration och mycket mer. Om du följer med på min intervjuresa kommer du att bli en bättre företagsledare.

Vill du veta mer om Almi och våra erbjudanden? Vi berättar gärna mer!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort!
*
*
*
*
?